Mevzuat

Sözleşmeli Personel Refakat İzni Alabiliyor Mu ?

Danıştay refakat için sözleşmeli personellere izin verilmeyeceğini açıkladı.

Danıştay beşinci dairesi ,karar düzeltme görüşmesi içinde refakat izninin sadece 657 ‘ ye tabi memurlarda olduğu , sözleşmeli personele bu konu hakkında olan hükmün geçersiz olduğunu kısaca refakat izni alamayacaklarını belirtildi. 657 içerisinde yer alan hüküm içerisinde yazılan maddeler dikkate alındığında 657 ‘ ye tabi olacan çalışanın anne , baba , eş , çoçuklar ve kardeşlerinden biri ağır kaza geçirmiş ise ya da tedavisi uzun süren bir hastalığın bulunması durumunda bu durumun sağlık kurulu raporu ile kanıtlanması şartı gerçekleştiğinde aylık ya da özlük hakları korunacak 3 ( üç ) aya kadar izin verilmektedir.

Kararın değiştirilmesi için başvuru incelendiğinde ise ; 657 ( altı yüz elli yedi ) Sayılı kanunun 4/B maddesi dikkate alınarak incelendiğinde sözleşmeli ebe olarak görevini devam ettiren kişinin yapmış olduğu şikayet şu yönde yapılmıştır ; bakmakla yükümlü olduğu evladının 3 (üç )ay süre ile fizik tedavi ve rehabilitasyon alması gerektiği ve bu durumun sağlık kurulu tarafından hazırlanmış olan rapor sonucunda istenilmiş olan iznin kabul edilmeme sebebi ile kararın değişmesi yönünde başvuru yapılmıştı ancak Danıştay beşinci dairesi bu izin sürelerinin sadece 657 ‘ ye tabi çalışanlar için geçerli olduğunu ve sözleşmeli personel için bu durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Kamupersoneli.net