Adalet Bakanlığı CTE Genel Müdürlüğü'nden Fiili Hizmet Zammına İlişkin Duyuru!

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, fiili hizmet zammına ilişkin bir duyuru yayımladı.

Adalet Personeli 29.09.2017, 00:53 08.02.2019, 18:15
Adalet Bakanlığı CTE Genel Müdürlüğü'nden Fiili Hizmet Zammına İlişkin Duyuru!

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesi üzerinden fiili hizmet zammına ilişkin bir duyuru yayımladı. 

FİİLİ HİZMET ZAMMINA İLİŞKİN DUYURU

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda, Ceza İnfaz Kurumunda çalışan personele fiili hizmet süresi zammı hakkı tanındığı belirtilerek bu haktan Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde bulunan tüm kadrolu ve sözleşmeli personeller olarak açıklandı. 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuru metni,

25.08.2017 tarihinde yayınlanan 694 Sayılı KHK'nin 153.Maddesinde Ceza İnfaz Kurumunda çalışan personele fiili hizmet süresi zammı hakkı tanınmış olup, bu haktan faydalanacaklar madde metninde sayılan ünvanlar ile Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde bulunan tüm kadrolu ve sözleşmeli personeller olarak belirtilmiştir.

Fiili hizmet süresi zammının uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile toplantılar yapılması neticesinde ekte sunulan kılavuzlar hazırlanmıştır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 ve 108. Maddeleri gereğince fiili hizmet süresi zammı bildirimlerinin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne Kamu Bilgilendirme Sistemi üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumuna ise Kesenek Bilgi Servisi Üzerinden en geç 30.09.2017 tarihine kadar bildirimlerin yapılması zorunluluğu bulunmakta olup; aksi takdirde cezai işlem uygulanacağı belirtilmektedir. 

Yazımız ekinde sunulan yukarıda belirtilen sistemlere kayıt yapılması usulünü açıklayan kılavuzlar dikkate alınarak ceza infaz kurumlarının herhangi bir cezai işleme maruz kalmamak için 30.09.2017 tarihine kadar girişlerin yapılması ve bildirgelerin hazırlanması gerekmektedir. 

Yorumlar (0)