09 Haziran 2019 Pazar 16:34
Adalet Bakanlığı, HSK bünyesine KPSS şartlı 25 büro personeli alımı yapacaktır! Personel alımı başvuru şartları nelerdir
banner724

Adalet Bakanlığı, KPSS şartlı personel alım ilanı yayınlandı. Yeni yayınlanan alım ilanına göre, Hâkim ve Savıcılar (HSK) bünyesinde görevlendirmek üzere 25 büro personeli alımı yapacaktır.

HSK’nın resmi web sayfasından duyurulan alım ilanında; Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda adedi ve unvanı belirtilen boş pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve sözlü) sınav sonucuna göre toplam 25 sözleşmeli büro personeli alımı yapılacağı bildirildi.

25 Personel alımı ile ilgili istenilen genel başvuru şartları arasında, adayların en az orta öğretim, ön lisans ve lisans mezunu olmaları ve KPSS sınavından yeterli puan almış olma şartı bulunmaktadır. HSK bünyesinde büro personeli olarak çalışmak isteyen adaylar, başvuru şartlarını ve başvuru şeklini merak ediyorlardı. Adalet Bakanlığı 25 personel alımı ile ilgili başvuru şartları yayınlandı. İşte, HSK’nın büro memuru alım ilanı resmi başvuru ilanı şöyle;

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda adedi ve unvanı belirtilen boş pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve sözlü) sınav sonucuna göre toplam 25 sözleşmeli büro personeli alımı yapılacaktır.

Pozisyon Unvanı:             Sözleşmeli Büro Personeli

KPSS Puan Türü:               Lisans-KPSSP3, Ön Lisans-KPSSP93, Ortaöğretim-KPSSP94

Pozisyon Sayısı: 25

 A) Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2019 yılı 4/B Sözleşmeli Büro Personeli Giriş Sınavı İş Talep Formu” temin edilerek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte aşağıda adresi belirtilen Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şahsen veya buraya gönderilmek üzere Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Adres: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği Emniyet Mahallesi Mevlâna Bulvarı No: 36 Yenimahalle / ANKARA)

Başvurular 10/06/2019 tarihinde başlayıp, 14/06/2019 tarihi mesai bitimi (saat:17:30’da) itibarıyla sona erecektir.

Sözleşmeli Büro Personeli alımı Uygulama Sınavı ve Sözlü Sınav şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek ve KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 125 aday arasına girenler Uygulama Sınavına (Klavye Sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Uygulama Sınavı 29/06/2019 Cumartesi günü saat 09:00'da Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Uygulama Sınavında başarılı olanlar için 03-04-05 Temmuz 2019 tarihlerinde saat 09:00’dan itibaren Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında Sözlü Sınav yapılacaktır.

B) Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Son başvuru günü olan 14 Haziran 2019 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (1 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar),

3- Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

8- ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP (3), ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve lise mezunları için KPSSP (94) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

C) Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir),

2- a) Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar bakımından öğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince veya başvurunun yapıldığı komisyon tarafından onaylanması gerekmektedir);

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bakımından ise başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının aslı veya örneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince veya başvurunun yapıldığı komisyon tarafından onaylanması gerekmektedir)

3- KPSS-2018 sınav sonuç belgesi.

Ç) Diğer Hususlar

Adayların Kurulumuzun www.hsk.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan “2019 yılı 4/B Sözleşmeli Büro Personeli İş Talep Formu” nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte müracaat etmeleri gerekmekte olup bu koşula uygun olmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına yapılan müracaatlarda başvuru belgeleri incelendikten sonra bu ilanda belirtilen gerekli başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuru belgeleri teslim alınacaktır. İnceleme sonucunda gerekli başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuru belgeleri hiçbir suretle teslim alınmayacaktır.

Başvuru belgelerini belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, Uygulama Sınavına ve Sözlü Sınava alınmayacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili adaylara ait olacaktır. Posta, mail, faks yoluyla gönderilen sözlü sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik veya hatalı sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

Uygulama Sınavına katılma hakkı elde eden adaylara ilişkin liste www.hsk.gov.tr adresinden tebliğ mahiyetinde ilan edilecek olup sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

D) Başvuruların Değerlendirilmesi

Müracaatlar tamamlandıktan sonra, adayların lisans mezunları KPSSP (3) puan türü, ön lisans mezunları KPSSP (93) puan türü ve lise mezunları için ise KPSSP (94) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan sıralamasına tabi tutulacaktır.

KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının (25) beş katı olan 125 aday Uygulama Sınavına (Klavye Sınavı) katılmaya hak kazanacaktır.  Bu usule göre yapılan sıralamada son sıradaki ile aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına çağırılacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde sınava girmeye hak kazananlara ilişkin listeler kesinleşmiş sayılacaktır.

Uygulama sınavında başarılı olan ve sözlü sınava katılmak için gerekli diğer koşulları taşıyan adaylar, Sözlü Sınava alınacaktır. Başvuru belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmayacak ve kendilerine başkaca bir bildirim yapılmayacaktır.

E) Uygulama Sınavı

Uygulama Sınavı; adayların hızlı ve doğru yazma kabiliyetinin ölçülmesi amacıyla, komisyonca belirlenen bir metnin imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyularak bilgisayar ortamında yazılması şeklinde gerçekleştirilecektir.

Uygulama sınavında adaylardan yazmaları istenilecek alternatif metinler sınavdan bir hafta önce Kurulun www.hsk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

İlan edilen metinler arasından komisyon tarafından sınav günü belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyulmak suretiyle üç dakikada yanlışsız en az 90 kelime yazan adaylar başarılı kabul edilecektir. Doğru kelime sayısının belirlenmesinde; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

Adayların puanı, en fazla doğru kelime yazan adayın yüz tam puan aldığı kabul edilmek suretiyle yapılacak hesaplamaya göre belirlenecektir.

F) Sözlü Sınav

Uygulama Sınavında başarılı olan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanırlar.

Sözlü sınav;

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

c) Genel kültür 20,

ç) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

Puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

Sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

G) Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sözlü sınavda başarılı olanların; merkezi sınav (KPSS) puanının %40’ı, uygulama sınavı puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda aynı başarı puanına sahip olunması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Değerlendirme sonucu en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek aday belirlenmek suretiyle nihai başarı listesi düzenlenerek Kurulun www.hsk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen süre içerisinde teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilecek ve ataması iptal edilenlerin yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.

Değerlendirme sonucunda başarılı olan adayların gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının anlaşılması halinde sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Günay sevindik 2019-06-09 20:57:23

Temizlik personeli alınsın adliyelere rica ediyorum adalet bakanlığından ihtiyaç olmasına rağmen alım yok alım olsun kısa zamanda

Avatar
mehtap 2019-06-10 12:56:10

neden bu yaş şartı var 1982 doğumluyum. 1 yıl için başvuru yapamıyorum . 4 yıllık üniversite mezunuyum mağdurum bu konuda.

Avatar
İsimsiz 2019-06-10 13:40:48

Ya çok madde var ve hepsi başka günler içerisinde ulaşım var ama para ben çok uzakta bir yerdeyim aile durumum sınırlı ben nerde kalacağım nasıl gelip gideceğim bu kadar sınava bu kadar madde neden ya zaten kpss girip çıkıyorsun bi klavye sınavi yapilsa yetmez mi daha ayrıyatan bi de sözlü sınav vs vs

Avatar
Rte 2019-06-10 13:41:03

Ya çok madde var ve hepsi başka günler içerisinde ulaşım var ama para ben çok uzakta bir yerdeyim aile durumum sınırlı ben nerde kalacağım nasıl gelip gideceğim bu kadar sınava bu kadar madde neden ya zaten kpss girip çıkıyorsun bi klavye sınavi yapilsa yetmez mi daha ayrıyatan bi de sözlü sınav vs vs

Avatar
Tly 2019-06-10 13:41:18

Ya çok madde var ve hepsi başka günler içerisinde ulaşım var ama para ben çok uzakta bir yerdeyim aile durumum sınırlı ben nerde kalacağım nasıl gelip gideceğim bu kadar sınava bu kadar madde neden ya zaten kpss girip çıkıyorsun bi klavye sınavi yapilsa yetmez mi daha ayrıyatan bi de sözlü sınav vs vs

Avatar
Tly 2019-06-10 13:41:37

hepsi başka günler içerisinde ulaşım var ama para ben çok uzakta bir yerdeyim aile durumum sınırlı ben nerde kalacağım nasıl gelip gideceğim bu kadar sınava bu kadar madde neden ya zaten kpss girip çıkıyorsun bi klavye sınavi yapilsa yetmez mi d.aha ayrıyatan bi de sözlü sınav vs vs

Avatar
Tly 2019-06-10 13:41:56

hepsi başka günler içerisinde ulaşım var ama para ben çok uzakta bir yerdeyim aile durumum sınırlı ben nerde kalacağım nasıl gelip gideceğim bu kadar sınava bu kadar madde neden ya zaten kpss girip çıkıyorsun bi klavye sınavi yapilsa yetmez mi d.aha ayrıyatan bi de sözlü sınav vs vs

Avatar
yurduşen 2019-06-22 00:31:16

yetiştirme yurdunda kaldım işe hiremedim madurum çocuğum var çalışmam gerek bi Allahın kuluda yarfımcı olmuyo yani ne yapacam bilmiyorum