Adalet Bakanlığı Personel Alım ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Adalet Bakanlığı atama ve nakil yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan yeni yönetmelikte bazı maddelere ek maddeler eklenirken bazı maddelerin ilgili fıkralarında değişiklikler yapıldığı duyuruldu.

Adalet Bakanlığı Personel Alım ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Resmi Gazete'nin 30 Haziran tarihli ve 30464 sayılı sayısı yayımlandı. Resmi Gazete'nin yayımlanan sayısında 'Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayımlandı. 

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Adalet Bakanlığı'na personel alımı, sınav ve nakil yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlemede, eski düzenleme de yer alan ve değişiklik yapılan maddelerin detayları yer aldı. Resmi Gazete'de yer alan karara dair düzenlemeler ve karar metnini siz okuyucularımızla paylaşıyoruz. Resmi Gazete'nin 30 Haziran tarihli sayısında yer alan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin detayları şu şekilde,

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/07/2003 tarihli 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, üçüncü fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “şartları” ibaresi “şartı” olarak değiştirilmiştir.

“c) Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış bulunması,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22/A maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yazı işleri ve idari işler müdürlerinin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri bu Yönetmeliğin 22/C maddesindeki hükümler uyarınca değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 22/B maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 22/C maddesi eklenmiştir.

“Madde 22/C

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli hariç atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen personelin isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri yılda bir defa olmak üzere yaz döneminde gerçekleştirilir.

Birinci fıkrada belirtilen personelin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri hizmet puanı, iş ve kadro durumu esas alınarak değerlendirilir.

Görev yerleri, adli ve idari yargıda görev yapan personel bakımından 19/02/1988 tarihli ve 19730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen beş bölgeye ayrılır. Hizmet puanı, adli ve idari yargıda görev yapan personelin bu beş bölgede geçen hizmet süreleri esas alınmak suretiyle Bakanlıkça belirlenecek ilkeler doğrultusunda hesaplanır.

Bakanlık üçüncü fıkrada belirtilen bölgeleri gerekli gördüğü takdirde alt kısımlara ayırmaya yetkilidir.

Bu madde kapsamındaki personelin isteğe bağlı yer değiştirme taleplerinde bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan hizmet süreleri son görev yeri; beşinci ve dördüncü bölge olan personel için en az iki, üçüncü bölge olan personel için en az üç, ikinci bölge olan personel için en az dört, birinci bölge olan personel için en az beş yıl olarak uygulanır. Bakanlık bu süreleri kısaltmaya yetkilidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Toplu atama usulü uygulanması durumunda aile birliği mazeretine dayalı naklen atama işlemleri yılda iki kez gerçekleştirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“Bu madde kapsamındaki naklen atamalarda 22 nci maddenin beşinci fıkrasındaki toplu atama usulü de uygulanabilir. Toplu atama usulü uygulanması durumunda naklen atama işlemleri yılda iki kez gerçekleştirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek 3 üncü madde eklenmiştir.

“Ek Madde 3 – Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.

Bu madde kapsamındaki naklen atamalarda 22 nci maddenin beşinci fıkrasındaki toplu atama usulü de uygulanabilir. Toplu atama usulü uygulanması durumunda naklen atama işlemleri yılda iki kez gerçekleştirilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Kamupersoneli.net - ANKARA

Kamu Personeli

Sosyal medyada bizi takip edin. Kamu haberlerini ve gündemi birlikte yorumluyoruz..

Facebook sayfamız için TIKLAYIN

Twitter sayfamız için TIKLAYIN

instagram sayfamız için TIKLAYIN

Yasal Uyarı: KamuPersoneli.net özel haberleri için içeriğin bir bölümü yada tamamı izinsiz alıntılanıp başka mecralarda yayınlanamaz, yayınlayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Ancak, kaynak olarak gösterilip KamuPersoneli.net anasayfasına veya haberin adresine aktif link kullanılarak içerikten alıntı yapılabilir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
yalçın
yalçın - 13 ay Önce

İcra müdürlüğü sınav ilanı bekliyoruz artık (icra katibi olma şartı kaldırılsın artık)

adalet isteyen
adalet isteyen - 11 ay Önce

bakanlığın personel alımlarında 35 yaş sınırını milyonlarca üniversite mezunlarını göz önüne alarak kaldırılmasını istiyoruz. haber yaparsanız çok seviniriz

hatice demir
hatice demir - 11 ay Önce

4 yıllık üniversite mezunlarını ve 35 yaş sınırı kaldırılmasını saygılarımla talep ediyorum