Avukatların Özlük Haklarının İyileştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi Verildi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tarafından avukatların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması hakkında kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Konu hakkında detaylar haberimizde...

Adalet Personeli 18.10.2018, 10:37 18.01.2019, 00:58
Avukatların Özlük Haklarının İyileştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi Verildi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tarafından verilen kanun teklifi ile avukatların özlük haklarını iyileştirmek için ek gösterge rakamlarının yükseltilmesi amaçlandığı ifade edildi.

KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ

Verilen kanun teklifinde gerekçe de belirtildi. Bu gerekçeye göre teklif ile kamu avukatlarının özlük hakları iyileştirilecek olup, hak kayıpları da telafi edilecek. Ayrıca söz konusu kanun teklifi gerekçesinde Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklik sonucu avukatların hak ettiği ek göstergeye kavuşturulmuş olacağı, özlük hakları ile emeklilik durumlarında da ciddi bir iyileştirme yapılmış olacağı ifade edildi.

Tüm bunların yanı sıra yargının üçayağından birini oluşturan kamu avukatlarının 300 olan ek göstergelerinde yıllardır hiçbir artış yapılmadığı belirtilen gerekçede Anayasanın ''Ücrette Adalet Sağlanması'' başlıklı 55'inci maddesi ''ücret emeğin karşılığıdır'' ve ''Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır'' hükümlerine yer verildiği ifade edilerek sosyal ve hukuk devletinin ilkesinin gereğinin bu olduğu savunuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun teklifinin gerekçesinde gerek çalışırken gerekse emekli olduktan sonra avukatların saygın, itibarlı ve güvenilir bir hayat sürdürebilmelerini temin amacıyla bu özlük haklarının iyileştirmelerinin mutlaka yapılması gerektiği vurgulandı.

Yorumlar (0)