DHMİ Bünyesine Mühendis, Tekniker ve Teknisyen Kadrolarına Yapılacak Atama Şartları Değişti!

10 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan detaylara göre Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde düzenlemelerin yapıldığı ifade edildi.

Adalet Personeli 10.11.2018, 08:25 Kerim Solak
DHMİ Bünyesine Mühendis, Tekniker ve Teknisyen Kadrolarına Yapılacak Atama Şartları Değişti!

9 Şubat 2015 tarihinde yayımlanan ve 29262 sayılı olan Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendinin "destek hizmetleri grubu" olarak değiştirildiği ifade edildi.

Söz konusu aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2)  numaralı alt bendinde yer alan “Bilgi Sistemleri Destek” ibaresinden sonra gelmek üzere ise “,Bilişim Güvenliği” ibaresi eklendiği açıklandı.

Diğer yandan ve aynı fıkranın  (d) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırıldığı açıklandı.

Bunun yanı sıra aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerine sırasıyla aşağıdaki (2), (2) ve (4) numaralı alt bentlerin eklendiği ifade edildi.

Bunlar ise;

Mühendis (ATSEP-Elektronik) pozisyonuna atanabilmek için adaylardan ATSEP (AirTraffic Safety Electronics Personnel) lisansına haiz olması istenildi.

Tekniker (ATSEP-Elektronik) pozisyonuna atanabilmek için adaylardan ATSEP (AirTraffic Safety Electronics Personnel) lisansına haiz olması istenildi.

Teknisyen (ATSEP-Elektronik) pozisyonuna atanabilmek için adaylardan ATSEP (AirTraffic Safety Electronics Personnel) lisansına haiz olması istenildi.

Ayrıca aynı yönetmeliğin söz konusu 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildiği açıklanırken fıkra ise;

"Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.” denildi.

Yorumlar (0)