İnfaz Koruma Memurlarının Ek Göstergeleri 3600'e Çıkarılsın Önerisi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevlerinde bünyesinde görev yapmakta olan İnfaz Koruma Memurlarının ek göstergelerinin artırılmasına dair bir kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Söz konusu teklif ile ceza infaz koruma memurlarının ek göstergelerinin 3600'a çıkarılması amaçlanmakta.

Adalet Personeli 31.10.2018, 20:57
İnfaz Koruma Memurlarının Ek Göstergeleri 3600'e Çıkarılsın Önerisi

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde görevli İnfaz Koruma Memurlarına yönelik ek gösterge talebi CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından verildi. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında İnfaz Koruma Memurlarının ek göstergelerinin 3600'a çıkarılmasını talep etti. 

CTE İNFAZ KORUMA MEMURLARINA YÖNELİK EK GÖSTERGE TALEBİ

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunduğu kanun teklifi gerekçesinde İnfaz Koruma Memurlarının, Genel İdare hizmetleri Sınıfında yer aldığını belirtti. Bu personellerin çalışma ortamlarının zorlayıcı olduğu vurgusunda bulunan Mahmut Tanal, İnfaz Koruma Memurlarının özlük haklarına dair açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda İnfaz Koruma Memurlarının 657 sayılı kanundaki ek gösterge rakamının 3600'e yükseltilmesini talep eden CHP Milletvekili Tanal, bu düzenleme ile İnfaz Koruma Memurlarının görev ve alışma şartlarının hak ettikleri ücret ce diğer özlük haklarına kavuşması amaçlandığını ifade etti. 

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından sunulan kanun teklifi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

MADDE 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek1 sayılı Ek Gösterge Cetvelinin '' 1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'' bölümünün (g) bendinde ''helal  akreditasyon uzmanları'' ibaresinden sonra gelmek üzere '' Ceza İnfaz Memurları'' ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanlığı yürütür. 

Kamupersoneli.net - ANKARA


 

Yorumlar (0)