2016 Adli Tatil Ne Zaman? Adli Tatillerde Hangi Adli İşler Devam Eder?

Adli Tatil günleri ne zaman? Adli tatil ne zaman başlar? Adli Tatil ne zaman biter? Adli Tatil günlerinde hangi işlemler yapılmaya devam eder? Adli Tatil günlerinde görülen davalar hangileridir? Soruların cevapları ve daha fazlası kamu haber sitesi kamupersoneli.net'te.

Adalet Personeli 06.06.2016, 15:48 06.06.2016, 15:59
2016 Adli Tatil Ne Zaman? Adli Tatillerde Hangi Adli İşler Devam Eder?
2016 Yılı adli tatili ne zaman başlayacak? Adli Tatil süreleri ve adli tatilde görülen işler ile ilgili Hukuk Muhakemeleri Kanununda yer alan karar şu şekildedir:

Adli tatil süresi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

MADDE 102– (Değişik: 8/8/2011-KHK-650/33 md.) de açıklanmıştır.

(1) Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuzbir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.
Adli tatilde görülecek dava ve işler

MADDE 103- 

(1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka ile soybağı, velayet ve vesayet davaları ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

Kamupersoneli.net  | Ankara
Yorumlar (1)
Hüseyin çınar 3 yıl önce
2013 yılında açtığım iş mahkemesi davam 2015 bittiği halde itiraz hakkını kullanan iş veren tarafından yarğıtaya giden dosyam halen dönmedi çok madurum yarğıtay bu kadar zayıfmı çalışıyor sayğılar