Hakim ve savcı adayı alımında 70 puan şartı kaldırıldı

Adalet Bakanlığı'nın hakim ve savcı adayı alımında 70 puan şartı kaldırıldı. 680 sayılı KHK'da puan şartının kaldırılması hükmü yayımlandı.

Adalet Personeli 07.01.2017, 02:00 07.01.2017, 02:09
Hakim ve savcı adayı alımında 70 puan şartı kaldırıldı
6 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan 680 sayılı KHK ile Adalet Bakanlığı'nın hakim ve savcı adayı alımı şartı da değiştirildi. Daha önceden yazılı sınavdan en az 70 alan adaylar mülakata çağrılmaktaydı. Bakanlık en az 70 alan adayların mülakata çağrılabileceği yönündeki hükmü kaldırmıştır. Ancak en yüksek puanlı iki katı adayın mülakata çağrılma şartı devam edecektir. Düzenleme, 2016 yılı sonunda yapılan hakim ve savcı adaylığı sınavına katılan adaylar hakkında da uygulanacaktır

İŞTE O DÜZENLEME

680 sayılı KHK'da yer alan hükümler


MADDE 6- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 9/A maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "en az yetmiş puan almak kaydıyla" ibaresi ile aynı fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8- 2802 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 20- Bu maddeyi ihdas eden Kanun Hükmünde Kararnameyle 9/A maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişiklik, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ve sonucu açıklanmayan yazılı sınava katılanlar bakımından da uygulanır."

2802 sayılı Kanunun 9/A maddesinin beşinci fıkrası:
Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının iki katı fazlası mülakata çağrılır. Ancak başarı oranı, ilan edilen kadronun iki katı fazlasının altında olursa, sadece başarılı olanlar mülakata çağrılır. Bu şekilde çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da mülakata alınır.

KAMUPERSONELİ.NET
Yorumlar (0)