34 Akademik personel alımı! Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü'nden akademik personel alımı için yeni ilam yayınlandı. Üniversite Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. Akademik personel alımı başvuruları başlamış olup 17 Mayıs 2019'da başvurular sona ermektedir. Peki Öğretim üyesi personel alımı başvuru şartları nelerdir?..

Akademik Personel Alım İlanları 03.05.2019, 11:54 03.05.2019, 12:08
34 Akademik personel alımı! Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Tokat Gaziosmanpaşa  Üniversitesi Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi statülerinde toplamda 34 akademik personel alımı yapacaktır. Öğretim üyesi personel alımı başvuruları 03 -17 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılamaktadır.

Akademik personel alımı ile ilgili yapılan resmi açıklama şöyle;

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

34 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI YAPILACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.
İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.
Profesör kadroları için başvuru dosyaları 6 (altı) takım, doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde Rektörlüğe, doktor öğretim üyesi kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlıklara veya Müdürlüklere teslim edilecektir.
Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince aşağıda unvanı,
nitelikleri ve sayısı belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.
Duyuru Başlama Tarihi : 03 Mayıs 2019
Son Başvuru Tarihi : 17 Mayıs 2019
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulma Tarihi : 22 Mayıs 2019

Giriş Sınav Tarihi : 27 Mayıs 2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 28 Mayıs 2019

Başvuruda istenilen belgeler, diğer açıklamalar ve sonuçlar Üniversitemizin www.gop.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
1. Adaylar aynı başvuru takvimi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilirler, birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz
sayılacaktır. Hangi kadroya başvurduklarını dilekçede belirtmelidirler. (ilan no ile)
2. Başvurular kadroların açıldığı birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta ile yanlışlıkla farklı birimlere yapılan başvurulardan
başvuru sahibi sorumludur.
3. Eksik ve imzasız - onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvurular
son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşmalıdır.
4. Belgelerde onaylayanın adı soyadı , unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı, onaylama tarihinin güncel olması gerekir.

Yorumlar (0)