Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyesi personel alımı başvuru ilanı yayımladı!

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi personel alımı yapacaktır. Üniversite Rektörlüğünden yapılan Öğretim üyesi personel alımı ile ilgili yayımlanan iş ilanına göre, alınacak personellerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Peki kimler Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyesi personel alımı başvurusu yapabilir? Personel alımı başvuru şartları nelerdir?..

Akademik Personel Alım İlanları 18.03.2019, 18:08 18.03.2019, 19:02
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyesi personel alımı başvuru ilanı yayımladı!

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi kendi kadrosuna katmak üzere öğretim üyesi personel alımı yapıyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim üyesi personel alımı ile ilgili yayımlanan iş ilanına göre, 4 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından yapılan resmi öğretim üyesi personel alımı iş ilanı şöyle;

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.
İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

1) DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:

Doçent kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan doçent adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri;
- 2 adet fotoğraf,
- Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi,
- Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,
- Doçentlik Belgesinin onaylı örneği,
- Yabancı Dil Belgesi
- Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten),
- Adli Sicil Kaydı,
- Güvenlik Soruşturması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)
- Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,
- Özgeçmiş,
- Yayın listesi,
- Bilimsel çalışma ve yayınlarını,

kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI:

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirten dilekçelerine ekleyecekleri;- 2 adet fotoğraf,
- Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi,
- Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,
- Yabancı Dil Belgesi
- Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten),
- Adli Sicil Kaydı,
- Güvenlik Soruşturması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)
- Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,
- Özgeçmiş,
- Yayın listesi,
- Bilimsel çalışma ve yayınlar,
kapsayan dosyalarını 4 takım halinde ilgili Birime şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3) Adayların başvurusunu ilan edilen başvuru formu ile yapması gerekmektedir.

4) İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5) Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT: Adaylar isterlerse, belgelerini ve yayın listelerini yazılı olarak teslim etmek kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel çalışma ve yayınlarını (makale, tez, kitap vs.) istenilen takım adedi kadar PDF formatında elektronik ortamda (CD, DVD) verebilirler.
Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.
Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
Duyurulur.

Yorumlar (0)