banner731

DPB Açıkladı: 6 Üniversite 109 Akademik Personel Alacak

6 Üniversite Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile yayımladıkları ilanları ile toplamda 109 akademik personel alımı yapacaklarını duyurdular.

Akademik Personel Alım İlanları 01.07.2016, 12:18 29.01.2019, 23:19
DPB Açıkladı: 6 Üniversite 109 Akademik Personel Alacak

6 Üniversite Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile ilanlarını yayımladılar, Yayımlanan ilanlarda 6 üniversite Profesör Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarında akademik personel alacaklarını belirttiler. 

Yayımlanan ilanlarda toplamda 109 akademik personel alımı yapılacağı belirtilmiştir. Devlet Personel Başkanlığında ilanlarını yayımlayan üniversiteler ise şöyle;

* Sağlık Bilimleri Üniversitesi

* İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

* Gazi Üniversitesi

* Amasya Üniversitesi

* Aksaray Üniversitesi

* Ahi Evran Üniversitesi

Yayımlanan ilanların detayları ise şöyle;

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 63 Akademik Personel Alımı 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. Kadro ilanlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 13 Akademik Personel Alımı 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Gazi Üniversitesi 3 Akademik Personel Alımı 

Danıştay 8. İdare Dairesinin 23.02.2016 tarih 2015/14478 E., 2016/1621 K. Sayılı Kararı ve aynı Dairenin 07.03.2016 tarih ve 2015/13005 E., 2016/2179 K. Sayılı Kararı uyarınca;

Üniversitemiz Tıp Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Amasya Üniversitesi 3 Akademik Personel Alımı 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Aksaray Üniversitesi 7 Akademik Personel Alımı 

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Adaylar üniversitemiz personel daire başkanlığı web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine göre düzenleyecekleri Doçent kadroları için 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Yrd.Doç. kadroları için 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte İlgili Birimlere imzalı bir dilekçe ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Ahi Evran Üniversitesi 20 Akademik Personel Alımı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

Yorumlar (0)