Hitit Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi 10 akademik personel alımı yapıyor

Hitit Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadrolarına 10 Akademik Personel alımı yapıyor!. Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilana göre Araştırma ve Öğretim Görevlisi başvurusunda bulunmak isteyen adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması gerekiyor. Araştırma görevlisi akademik personel alım başvuruları 18 Mart'ta başlamıştır. Peki kimler Üniversitenin Araştırma görevlisi iş başvurusunda bulunabilir? Kimler Öğretim Görevlisi iş başvurusunda bulunabilir? Akademik personel alım Başvuru şartları nelerdir? İşte cevabı...

Hitit Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi 10 akademik personel alımı yapıyor

Hitit Üniversitesi kendi bünyesinde açılıştırmak üzere 10 Araştırma ve Öğretim Görevlisi Akademik Personel alımı yapıyor!. Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilana göre Araştırma ve Öğretim Görevlisi başvurusunda bulunmak isteyen adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması gerekiyor. Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi alınacaktır. Başvurular 18 Mart'ta başlamış olup 01 Nisan 2019'da son ermektedir. Ön değerlendirme sonuçları ise 05 Nisan 2019'da açıklanacaktır. Daha sonra www.hitit.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Peki kimler Üniversitenin Araştırma görevlisi iş başvurusunda bulunabilir? Kimler Öğretim Görevlisi iş başvurusunda bulunabilir? Akademik personel alım Başvuru şartları nelerdir?

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan Araştırma ve Öğretim Görevlisi akademik personel alımı için yayımlanan resmi ilam şöyle;

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz Eğitim Birimlerine Öğretim Elemanı Alınacaktır

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

Yükseköğretim Kurulunun 14 Kasım 2018 tarihinde belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında 2 (iki) yıl tecrübe şartı aranır.
Bu kişilerden ALES puanı ibraz edenlerden ibraz ettikleri puan, ibraz etmeyenlerin ise tüm hesaplamalarda 70 (yetmiş) puan olarak dikkate alınarak hesap yapılacaktır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puanın alındığını gösteren belge,

Adayların transkriptlerinin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında; transkriptlerde dörtlük ve beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.

Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge.

İSTENİLEN BELGELER

Dilekçe (http://personel.hitit.edu.tr/akademik-personel-formlar),

Özgeçmiş,

Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (onaylı),

Adli sicil kaydı belgesi,

Lisans/Lisansüstü diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı (yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge),

Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri (onaylı),

Öğrenci Belgesi (onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı lisansüstü öğrenim şartı aranan ilanlarda getirilecektir),

2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

ALES Belgesi (ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir),

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını gösteren belge,

Onaylı hizmet belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir).

ÖNEMLİ NOTLAR

Adayların başvuruları başvurunun yapılacağı birimin (Rektörlük / Fakülte / MYO) www.hitit.edu.tr adresinden ulaşabilecek ilgili birimin web sayfasında yer alan iletişim adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Yanlış adrese yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

Adaylar aynı tarihte yayımlanan ilanlardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurularda ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir.

*Atanmaya hak kazanan aday/adaylar tüm belgelerinin asıllarını ibraz etmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise de iptal edilecektir.
Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.

**Tüm süreç üniversitemizin kurumsal web sayfasında (www.hitit.edu.tr) belirtilen takvim kapsamında ilan edilecektir.

Yorumlar (0)