İskenderun Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı!

İskenderun Teknik Üniversitesi, yayımladığı bir ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Detaylar haberimizde...

Akademik Personel Alım İlanları 21.09.2017, 00:11 08.02.2019, 17:51
İskenderun Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı!

İskenderun Teknik Üniversitesi, kadrosunda eksik bulunan fakültelerinde görevlendirmek üzere akademik personel alımı yapacağını duyurdu. 

İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik personel alım ilanı ile ilgili detayları siz okuyucularımıza aşağıda aktarıyoruz. 

ALIM YAPILACAK KADROLAR

* Profesör

* Yardımcı Doçent

GENEL ŞARTLAR

* İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; başvurdukları fakülte/yüksekokul, bölüm ve anabilim/anasanat dalını belirten dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (profesör kadrolarına başvuracak adayların başlıca eserlerini ayrıca belirtmiş ve dosyalarına eklemiş olmaları gerekmektedir) 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları için 5 nüsha, yardımcı doçent kadroları için ise 3 nüsha) CD/flashdisk ortamında şahsen (profesör kadroları için Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent kadroları için ise ilgili Fakülte/Yüksekokul Dekanlığına/Müdürlüğüne olmak üzere) teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

* Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim/öğretim/araştırma/geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilime ve teknolojiye nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir “özgelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı” hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

* Başvuran tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 

* Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı “hizmet belgesini” müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. 

* Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir. 

* Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir. 

* Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler. 

* Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını, varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir. 

* Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ

* Yayımlanan ilana başvurular, ilanın yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.

Yorumlar (0)