İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi 10 akademik personel alımı yapıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü'nden 10 Öğretim Görevlisi alım ilanı yayımladı!.. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilana göre Araştırma ve Öğretim Görevlisi başvurusunda bulunmak isteyen adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması gerekiyor. Araştırma görevlisi akademik personel alım başvuruları 18 Mart'ta başlamıştır. Peki kimler Üniversitenin Araştırma görevlisi iş başvurusunda bulunabilir? Kimler Öğretim Görevlisi iş başvurusunda bulunabilir? Akademik personel alım Başvuru şartları nelerdir? İşte cevabı...

İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi 10 akademik personel alımı yapıyor

İstanbul Üniversitesi kendi bünyesinde açılıştırmak üzere 10 Araştırma ve Öğretim Görevlisi Akademik Personel alımı yapıyor!. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilana göre Araştırma ve Öğretim Görevlisi başvurusunda bulunmak isteyen adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması gerekiyor. Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi alınacaktır. Başvurular 18 Mart'ta başlamış olup 01 Nisan 2019'da son ermektedir. Ön değerlendirme sonuçları ise 05 Nisan 2019'da açıklanacaktır. 

Peki kimler Üniversitenin Araştırma görevlisi iş başvurusunda bulunabilir? Kimler Öğretim Görevlisi iş başvurusunda bulunabilir? Akademik personel alım Başvuru şartları nelerdir?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nden yapılan Araştırma ve Öğretim Görevlisi akademik personel alımı için yayımlanan resmi ilam şöyle;

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokuluna, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1 - Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.)
2 - Başvuru Formu (http://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/formlar/formlar web adresinden “Öğretim Üyeleri Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu” doldurulacaktır.)
3 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4 - Özgeçmiş,
5 - Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
6 - Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
7 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
8 - Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
9 - ALES Belgesi
10 - 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
11 - Yabancı Dil Belgesi
12 - Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacaktır.) (onaylı belge)
13 - Pedagojik Formasyon Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacaktır.) (onaylı belge)
14 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

15 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 18.03.2019
SON BAŞVURU TARİHİ : 01.04.2019
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 05.04.2019
GİRİŞ SINAVI GİRİŞ TARİHİ : 09.04.2019
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 12.04.2019

ÖNEMLİ NOTLAR

1 - Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2 - Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
3 - İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
5 - Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.
6 - Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
7 - Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
8 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
9 - İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
10 - İlanımıza http://www.istanbulc.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

* Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

İlan detaylarına ulaşabilmek için aşağıda yer alan linki kopyalayarak arama çubuğundan aratarak ulaşabilirsiniz. 

https://www.ilan.gov.tr/detay-kamu-personel-alimi-ve-egitim-ilanlari-akademik-personel-alimlari-istanbul-universitesi-cerrahpasa-rektorlugunden-10-ogretim-gorevlisi-alim-ilani-606569.html?searchText=

Yorumlar (0)