Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 28 öğretim üyesi alımı yapacaktır! Son başvuru tarihi 13 Nisan 2019

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 28 öğretim üyesi alımı için ilam yayınladı!.. Rektörlükten yapılan ilama göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi, 2547 sayılı Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi alımı son başvuru tarihi 13 Nisan 2019'dur. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim üyesi alımı başvuru şartları haber içeriğinde yer almaktadır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 28 öğretim üyesi alımı yapacaktır! Son başvuru tarihi 13 Nisan 2019

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi, 2547 sayılı Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Rektörlükten yapılan resmi ilama göre, Doktor, Doçent ve Prof. statülerinde toplamda 28 öğretim üyesi alımı yapılacağı bildirildi. Öğretim üyesi alımı başvuruları başlamış olup 13 Nisan 2019'da mesai saati bitiminde sona ermektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan resmi ilan şöyle;

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi, 2547 sayılı Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

Genel Açıklamalar

 Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (on beş) gündür.

Belirtilen koşulları taşımayan, eksik belge ile yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

 Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

 Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

 2547 Sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri, Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri (Aslı veya Noter Onaylı), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Nüsha), Yayın Listesi (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirtilmiş) ile 6 (altı) takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri, Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri (Aslı veya Noter Onaylı), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Nüsha), Yayın Listesi ile 4 (dört) takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri, Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri (Aslı veya Noter Onaylı), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Nüsha), Yayın Listesi ile 4 (dört) takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek Üniversitemizin ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yorumlar (0)