Uludağ Üniversitesi 30 Akademik Personel Alımı

Uludağ Üniversitesi yayımladığı ilanında 30 akademik personel alacağını duyurdu.

Akademik Personel Alım İlanları 28.06.2016, 00:38 29.01.2019, 23:03
Uludağ Üniversitesi 30 Akademik Personel Alımı

Uludağ Üniversistesi Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile bir ilanını yayımladı. Yayımlanan ilanda Uludağ Üniversitesi kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 30 akademik personel alımı yapacağını belirtti.

Alınacak Personeller ve Başvuru

İlan 28 Haziran 2016 tarihinde yayımlandı. Yayımlanan ilana başvuru yapacaklar ise 19 Temmuz 2016 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir. İlanda Profesör Doçent ve Yardımcı Doçent akademik personel alımı yapılacağı belirtilmiştir.

Detaylar şöyle; 

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.


1- İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2- Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.


3- Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.


4- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.


5- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır. 

6- İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır. 

 


Yorumlar (0)