banner731

Uludağ Üniversitesi 38 akademik personel alımı ilanı yayınlandı

Uludağ Üniversitesi 38 akademik personel alımı ilanı, Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlandı. İşte Uludağ Üniversitesi akademisyen alımı ilanı.

Akademik Personel Alım İlanları 28.01.2017, 00:37 03.02.2019, 13:41
Uludağ Üniversitesi 38 akademik personel alımı ilanı yayınlandı

Uludağ Üniversitesi 38 akademik personel alımı ilanı, Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlandı. İşte Uludağ Üniversitesi akademisyen alımı ilanı.

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1- İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.
2- Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.
3- Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.
4- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.
6- İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde www.uludag.edu.tr/personel adresinde yayınlanmıştır)

Yorumlar (0)