TODAİE Akademik Personelin Atama Teklifi Sonuçları YÖK Tarafından Açıklandı

YÖK tarafından yayımlanan duyuruda TODAİE akademik personelin atama teklifi sonuçlarının açıklandığı ifade edildi. Konu hakkında detaylar haberimizde...

Akademik Personel 16.08.2018, 15:18 30.01.2019, 22:38
TODAİE Akademik Personelin Atama Teklifi Sonuçları YÖK Tarafından Açıklandı

YÖK'ün resmi web adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı ve TODAİE akademik personelin atama teklifi sonuçlarının açıklandığı ifade edildi. 

YÖK tarafından yayımlanan duyurunun detaylarını kamupersoneli.net olarak okuyucularımızla paylaşıyoruz. Aşağıdaki link üzerinden atama teklifi sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

YAYIMLANAN DUYURU

703 sayılı "Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin Geçici 5 inci maddesi uyarınca Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün akademik kadrolarında görev yapan öğretim elemanlarının yükseköğretim kurumlarına atama teklifleri için yapılan tercih işlemleri sonuçlanmıştır.

Öğretim üyelerinin, atama teklifinin yapıldığı yükseköğretim kurumunun öğretim üyeliğine atanma ve yükseltilme asgari kriterlerini sağlamaları gerekmektedir. Atama teklifi yapılan yükseköğretim kurumunun, öğretim üyeliğine atanma ve yükseltilme asgari kriterlerini sağlamayan öğretim üyelerinin ataması yapılmayacaktır. Öğretim üyelerinin atanma ve yükseltilme asgari kriterlerini sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesinde, atama teklifi yapılan yükseköğretim kurumunun 10 Ağustos 2018 tarihinde yürürlükte bulunan kriterleri dikkate alınacaktır. Araştırma görevlisi olarak atama teklifi yapılanların ataması, 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca yapılacaktır.

Bu duyuru aynı zamanda tebligat yerine geçmekte olup ayrıca bir yazı gönderilmeyecektir. Öğretim elemanlarının atama teklifi yapılan yükseköğretim kurumuna, atama işlemlerinin tamamlanması için 31 Ağustos 2018 tarihi mesai saati sonuna kadar müracaat etmesi gerekmektedir.

Yorumlar (0)