Türk Eğitim Sen Tarafından Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine Dava Açıldı!

Türk Eğitim Sen resmi internet sitesinde yer alan detaylara göre; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine yönelik olarak dava açıldığı belirtildi. İşte açılan davaya yönelik olarak merak edilen tüm detaylar.

Akademik Personel 14.08.2018, 15:09 30.01.2019, 22:58
Türk Eğitim Sen Tarafından Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine Dava Açıldı!

Türk Eğitim-Sen internet sitesi üzerinden yeni bir basın duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda ise; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine dava açıldığı belirtildi.

Söz konusu Türk Eğitim Sen Genel Merkezi tarafından konuyla alakalı olarak yapılan değerlendirmelerde ise;

"Türk Eğitim-Sen olarak Danıştay nezdinde açmış olduğumuz davada, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin; doçent kadrolarına atama için ek koşul olarak sözlü sınav şartı getirilmesine ilişkin maddelerin iptalini ve bu maddelerin dayanağı olan yasa hükmünün somut norm denetimine tabi tutulmak üzere Anayasa Mahkemesine gönderilmesini; ayrıca 2547 sayılı Kanunun ilgili maddesinde yer almadığı halde, doktor öğretim üyesinin atanmasıyla ilgili jüride görev verilecek öğretim üyeleri içerisinde bölüm başkanının doçent veya profesör olması halindeki görev zorunluluğuna ilişkin düzenleme ile doktor öğretim üyelerinin atanma süresini kısıtlayan ve yeniden atanmalarını yönetim kurulunun uygun görüşüne bağlayan düzenlemelerin iptalini talep ettik" denildi.

Yorumlar (0)