Doktorların Üniversitelerden Ek Ödeme Almasının Önü Açıldı

Anayasa Mahkemesi, özel hastanede çalışan öğretim üyesi doktorlara ek ödeme yapılmayacağına ilişkin kararnameyi iptal etti. İşte detaylar...

Akademik Personel 21.09.2016, 15:24 21.09.2016, 15:32
Doktorların Üniversitelerden Ek Ödeme Almasının Önü Açıldı
Anayasa Mahkemesi, özel hastanede çalışan veya özel muayenhanesi bulunan öğretim üyesi doktorların üniversitelerden ödeme alamayacağına ilişkin kararı iptal edildi. İptalin ardından, kararın iptal gerekçeleri de açıklandı.

Resmi Gazete'de yer alan kararda, iptal edilen kanunun gereçeklerine de yer verildi. 

Mesai saatleri dışında başka yerde çalışan öğretim üyelerinin, üniversitelerden ek ödeme alamamasının belirtildiği karara göre, ödemelerin alınması için öğretim üyesi olmanın yeterli olduğu açıklandı.

Yayınlanan kararda: "Çalışmakta oldukları kadronun kanuni yükümlülüklerini yerine getiren, görev, yetki ve sorumluluklarını ifa eden öğretim üyelerinin, hukuk sisteminin tanıdığı bir imkandan yararlanarak mesai saatleri dışında çalışmaya devam etmeleri nedeniyle çalışma koşullarının kurallarda belirtildiği şekilde özlük hakkı kapsamındaki bazı ödemeler bakımından sınırlandırılarak aynı hak ve yükümlülüklere sahip öğretim üyeleri arasında farklılaşmaya gidilmesi ve kurallarda öngörülen bazı ödemelerden tamamen yoksun bırakılmaları, ölçülü kabul edilemeyeceği gibi, hakkaniyete de uygun değildir." ifadeleri yer aldı.

Konuyla ilgili öğretim üyeleri tarafından dava açılmıştı. Davaya bakan mahkemeler ise konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

AYM de abip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim üyelerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olanlara, bu faaliyetlerini sona erdirinceye kadar üniversite ödeneği ve ek ödeme ödenmez" maddesini iptal etti.

Kamupersoneli.net
Yorumlar (0)