Jandarma Genel Komutanlığı 2 Bin 375 Uzman Erbaş Alıyor ! Genel Şartlar ve Başvuru Detayları

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bir ilan yayımlanmış ve 2 bin 375 uzman erbaş alımı yapılacağı ifade edilmişti. Söz konusu ilan hakkında detayları okuyucularımızla paylaşıyoruz..

Askeri Personel Alım İlanları 24.07.2018, 14:10 31.01.2019, 02:28
Jandarma Genel Komutanlığı 2 Bin 375 Uzman Erbaş Alıyor ! Genel Şartlar ve Başvuru Detayları

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde Devlet Personel Başkanlığının resmi web adresi üzerinden bir ilan yayımlanmıştı. Yayımlanan ilanda 2 bin 375 uzman erbaş alımı yapılacağı ifade edilmişti. 

İlana başvurular devam ediyor. Bu kapsamda genel şartlar ve başvuru detaylarını kamupersoneli.net olarak okuyucularımızla paylaşıyoruz... 

BAŞVURU DETAYLARI

Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı 18 farklı kadro için gerçekleştirilecektir. İlana başvuruları ise 13 Temmuz 2018 tarihinde başlamıştı. Bu kapsamda adaylar başvurularını 30 Temmuz 2018 tarihine kadar yapabileceklerdir. 

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilana başvuru yapacak olan adaylar www.jandarma.gov.tr internet adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasına girerek başvurularını tamamlayabilirler. Bunun yanı sıra başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığı ile de yapılabilir.

SEÇME SINAVI DETAYLARI

2 bin 375 uzman erbaş alımına ilişkin adayların seçme sınavına çağrılma ilanı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 7 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanacaktır. Bunun yanı sıra uzman erbaş alımı için 27 Ağustos'tan itibaren seçme sınavı yapılacaktır. 

GENEL ŞARTLAR

Uzman erbaş alımı için başvuru yapacak olan adaylarda Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu kapsamda adaylarda şu şartlar aranmaktadır:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

2- Lojistik branşı sözleşmeli uzman erbaş için en az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık), diğer branşlar (MEBS, bot serdümeni ve dalış amiri) için en az lise/ortaöğretim ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

3- Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

4- Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibariyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1989 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

5- Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış  olmak,

6- En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1‟de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

7- Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

8- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

9- Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

10- Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

11- Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.

12- Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

13- Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2‟deki Nitelik Belgesinden 80 puan notu almış olmak.

Yorumlar (0)