Alexa
10 Mart 2018 Cumartesi 16:15
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Çavuş, Sözleşmeli Er ve Uzman Onbaşı Alım İlanı Başvuruları Devam Ediyor
Kamu Personeli

Savunma Bakanlığı tarafından DPB üzerinden yayımlanan ilanlarla beraber Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na alınmak üzere uzman er, uzman çavuş ve uzman onbaşı alımı yapacağını duyurdu. Söz konusu ilan içerisinde yer alan detaylarla beraber merak edilenleri sizler için derledik. Peki başvuru şartları neler? Adaylar başvuru yaparken hangi detaylara dikkat etmeli? Merak edilen tüm detayları sizler için derledik...

SÖZLEŞMELİ ER ALIM İLANI DETAYLARI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanlarla beraber "Sözleşmeli erbaş ve er vatan görevini yapmakla yükümlü olan erbaşlar ve erler görevlerini yerine getirmek amacıyla ücretler karşılığında; 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir'' ifadeleri ile belirtiliyorlar.

Söz konusu alım yapılacak sözleşmeli erbaş adaylaının ön sözleşme imzalayarak askeri eğitimlere katılacakları ve burada eğitim gördükten sonra en az 3 en fazla 4 yıl olmak suretiyle sözleşme imzalayacakları ifade edildi.

SÖZLEŞMLİ ER İLANI BAŞVURU ŞARTLARI

Kara Kuvvetleri Komutanlığınca yayımlanan sözleşmeli er ilanına başvuruda bulunacak adayların aşağıda yazdığımız başvuru şartlarına haiz olmaları gerektiği ifade edildi. başvuru şartlarına haiz olmayan adayların ise başvurularının geçersiz sayılacağı ve başvurularının geçersiz olarak kabul edileceği ifade edilmekte.

İSTENİLEN BAŞVURU ŞARTLARI

Söz konusu istenilen başvuru şartları olarak;

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak, Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak, 

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ile 31 Aralık 1998 tarihleri arasında doğanlar), Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak, Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanlar),

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak, 

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi almış olmak, Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak, Boy ve kilo standartları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak,Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erbaş ve Erler için belirtilen şartları taşımak ) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır şartlarının adaylardan istenilen genel başvuru şartları arasında yer aldığı görülüyor.

UZMAN ONBAŞI VE UZMAN ER ALIM İLANI DETAYI

Diğer yandan uzman er için başvuruda bulunacak adayların Uzman Onbaşı olarak sadece Piyade Sınıfı Komanda Branşlarına Uzma Çavuş olarak ise Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarına göre uygun görülen sınıf ve branşlarda sınıflandırılacak ve bunlar K. K. K tarafından yapılacak.

BAŞVURUDA HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Uzman onbaşı ve uzman er alımı için adaylardan istenilen genel başvuru şartları olarak ise;

Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak, Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar), Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak, 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir. a- Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak), b- Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak, Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, 

Müracat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar), Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak, Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak, Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak, Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

Halen Sözleşmeli Erbaş ve Er olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği MADDE 28 (1) (Değişik:13.11.2014-29174/6 md.) doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler. 

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak,Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

(a) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak ve 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 27 yaşında olmak (28 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler. (Sözleşmeli Erlikte 3 yıllık hizmetini tamamlamayan ve ilk sözleşme süresi içerisinde bulunan sözleşmeli erler başvuruda bulunamazlar) 

(b) En az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet kriterlerini sağlamak ve 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 29 yaşında olmak (30 yaşından gün almamış olmak) şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar.

YAYIMLADIĞIMIZ İLANLARA BAŞVURU YAPMAK İÇİN

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Başvuru Kılavuzu için TIKLAYINIZ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Onbaşı Başvuru Kılavuzu için TIKLAYINIZ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Başvuru Kılavuzu için TIKLAYINIZ

Kamupersoneli.net I ANKARA

KamuPersoneli.net

Not: Aktif kaynak linki kullanarak haberlerimizden alıntı yapabilirsiniz

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ali 2018-08-23 09:10:30

Eylül ayında kesin alımlar olucak mı ??

Avatar
mete can 2018-08-19 18:13:14

başvurular devam ediyormu acaba

Avatar
Niyazi 2018-08-02 10:46:57

Kara kuvvetleri uzman erbaş alımı icin

Avatar
EMİRHAN 2018-07-28 00:05:22

kardesım siteye girdim ama başvuru yapamıyorum yardımcı olacak varmı acaba

Avatar
Tuncay 2018-07-21 21:27:01

Yaş sınırı 31 olsun herkes başvuru yapabilsin çoğu işsiz zaten

Avatar
İbrahim 2018-04-23 11:28:56

yaş 24

Avatar
MEHMET 2018-03-13 21:32:58

Yaş sınırı 30 yapın