Önlisans Mezunları Üstçavuş Olarak Atansın Teklifi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına kanun teklifi verilerek Önlisans mezunlarının üstçavuş olarak atanması talep edilmiştir.

Askeri Personel 21.02.2017, 11:37
Önlisans Mezunları Üstçavuş Olarak Atansın Teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verildi. Verilen kanun teklifinde iki yıllık Önlisans programı mezunlarının üstçavuş olarak atanabilmesine ilişkin koşulların düzenlenmesi amaçlandığı ifade edildi.

Söz konusu kanun teklifi Milli Savunma Komisyonuna 14 Aralık 2016 tarihinde gönderildi. Ancak teklif halen komisyondadır. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal kanun teklifinde "926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair kanun teklifim gerekçesiyle sunulmuştur. Gereğini arz ederim." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu kanun teklifinde genel gerekçe, madde gerekçeleri ve teklifin detayları belirtilmiştir. Önlisans mezunlarının üstçavuş olarak atanabilmesi yer alan kanun teklifinin genel gerekçesi şöyle;

GENEL GEREKÇE

Dünya'da zorunlu askerlik uygulamasının bugünkü anlamda başlangıcı Fransız İhtilali dönemine gitmekle birlikte, uygulama bizde ilk defa 12 Mart 1914 tarihli ve 296 Sayılı Mükellefîyet-i Askeriye Kanun-u Muvakkatı ile başlamıştır.

1914 tarihinde başlayan zorunlu askerlik uygulaması ile askere almada eskiye nazaran hem yöntem hem de uygulama temelinde başarılı olunmuştur. 1927 yılında yine zorunlu askerliği temel alan ve bugün hala geçerli olan 1111 sayılı askerlik kanunu yürürlüğe girmiştir. 1927 yılından bugüne kadar, süresi kısalmakla birlikte, askere alma usul ve esaslarında önemli bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Bugün, zorunlu askerlik 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu çerçevesinde farklı rütbelerde yerine getirilmektedir.

Dört yıllık üniversite (lisans) mezunlarından yedek subay adayı olarak seçilenler için 12 ay olan bu süre, aday olarak seçilmeyenler için erbaş ve er olarak altı aydır. Dört yıllık üniversite mezunlarına yedek subay adayı olarak seçilme hakkı sunulmuş durumdadır. Bu husus 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 68. maddesinde de düzenlenmiştir. Dört yıllık lisans eğitimi alanlara böyle bir hak tanınırken, benzer yahut eşdeğer bir düzenleme iki yıllık Önlisans mezunları için bulunmamaktadır. Bu açıdan ilgili kanunda bir düzenleme yapılması hem hakkaniyet ilkesinin bir gereği hem de toplum tarafından beklenen bir düzenleme durumundadır.

İşbu kanun teklifler yapılmak istenen, iki yıllık Önlisans mezunlarının uzun dönem askerlik hizmeti yapmaları halinde üstçavuş rütbesini alabilmeleri yolunda bir düzenleme oluşturmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

KANUN TEKLİFİ

KAMUPERSONELİ.NET | ÖZEL HABER

Yorumlar (0)