Konut Kredisi Kullanılamayacak 4 Durum

Ülkemizde 1980’li yıllardan beri kullandırılan konut kredileri, 2007 yılında yapılan yasal düzenlemeyle yerini Mortgage Kredilerine bırakmıştır.

BANKALAR VE KREDİLER 03.10.2017, 13:02
Konut Kredisi Kullanılamayacak 4 Durum

Mortgage Kredisi, konut sahibi olmak isteyenlerin, uzun vadelere yayılabilen bir ödeme tablosu dahilinde ve alınacak konutun ipotekle teminat alınmasına istinaden konut sahibi olmalarına imkan tanıyan bir tür konut kredisidir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde kullandırılan Mortgage Kredileri olması gereken tüm kriterlere uygun olarak kullandırılırken, ülkemizde tüm kriterler birebir uygulanmamaktadır. Ne var ki birebir olarak uygulanmasa da Mortgage Kredileri konut kredilerinin yerini almış ve bir takım kolaylıklarla birlikte bazı zorunlulukları da beraberinde getirmiştir. Konut kredisini kullanabilmek için bir taraftan Mortgage Yasasının gerektirdiği şartları yerine getirmeniz gerekirken, diğer taraftan bankaların kredi kullandırımı için aradığı kriterlere de sahip olmanız gerekmektedir. Bu şartları sağladığınız ve kriterlere uyduğunuz takdirde hayallerinizdeki konuta sahip olabilirsiniz. Sadece hangi durumlarda konut kredisini kullanamayacağınızı bilmeniz ve bu durumları bertaraf etmeniz yeterli olacaktır.

Konut kredisi kullanamayacağınız durumlardan birincisi finansal kredibilitenizin olmaması, ikincisi satın almak istediğiniz konutun satılabilir bir nitelik taşımaması, üçüncüsü konutun %20’sinin finansmanı için birikiminizin yetmemesi ve dördüncüsü ise aylık hane gelirinizin konut kredi taksitlerini ödeyecek oranda bulunmamasıdır.

  1. Kredibiletenizin Olmaması

Bankalar her kredi kullandırımından önce kredi kullanacak kişinin finansal istihbaratını yapmaktadır.  Konut kredilerinde tutar diğer bireysel kredilere oranla çok daha büyük olduğundan istihbaratın olumlu çıkması yani müşterinin kredi notunun ve kredibilitesinin yüksek olması daha önemlidir. Bankalar yüksek meblağlı bu kredilerin geri ödenmesinde mümkün olduğunca emin olmak isterler. O nedenle kredibilitenizin olmaması, krediyi kullanmanıza engeldir.

  1. Alacağınız Konutun Satılabilme Kabiliyetinin Bulunmaması veya Üzerinde Takyidat Olması

Mortgage Kredilerinde, kredi kullandırılan konuta kredinin vadesi süresince banka tarafından ipotek konulmaktadır. Bankanın ipotek koyma hakkı ve kredinin ödenememesi durumunda konutun satılıp borcun tasfiye edilebilmesi hakkı Mortgage Yasası’nda bankaya tanınmaktadır. Bunun amacı bankanın riskini minimize etmektedir. Bu çerçevede bankalar, ekspertiz değerlendirmesinde konutun satılabilir nitelikte olmasına, üzerinde bir takyidat bulunmamasına dikkat eder. Alacağınız konut için “satılabilir” şerhi yoksa ve/veya konutun üzerinde “takyidat” varsa için krediyi kullanamazsınız.

  1. Birikiminizin  Mortgage Kredisi Çerçevesinde Yeterli Gelmemesi

Mortgage kredilerinde yaptırılan ekspertiz değerlendirmesinin bir nedeni de konutun tahmini satış bedelinin belirlenmesidir. Zira yeni yapılan düzenlemeyle konut için kullandırılacak maksimum kredi tutarı ekspertiz değerinin % 80’i olarak belirlenmiştir. Bu durumda birikminizin konutun ekspertiz değerinin en az % 20’si kadar olması gereklidir. Kullandırılacak maksimum kredi tutarı ekspertiz değerinin kesinlikle % 80’inin üzerine çekilemediğinden, yeterli bir birikiminizin olmaması halinde konutun alımını yapamazsınız.

  1.  Aylık Hane Gelirinizin Yetersiz Olması

Konut kredilerinde, aylık geliriniz kredi taksitlerinizi ödemeye yetmez ise aynı hane içinde yaşayan ve geliri bulunan anne-babanız veya evliyseniz eşinizin geliri de dikkate alınmaktadır. Kredinin taksitlerinin (eğer varsa başka kredilerinizin de taksitlerinin toplamı) ispatlanabilir hane gelirinizin % 70’sini aşmaması gerekir. Böyle bir aşım olduğunda krediyi  kullanılabilmeniz söz konusu değildir. Bu durumda kullanacağınız kredinin tutarının düşürülmesi gerekmektedir.

Yorumlar (0)