Konut Kredisinde Sigorta Zorunluluğu

Bankalar kredi verirken pek çok kıstasa dikkat ederler. Kredi kullanacak kişinin istihbaratının olumlu yani kredi notunun yüksek olması, SGK kaydının bulunması, aylık düzenli ve kanıtlayabildiği bir gelirinin olması, ödediği kredi taksitleri toplamının aylık gelirinin maksimum % 70’si olması gibi şartlar kredi kullandırım kıstaslarından bazılarıdır.

BANKALAR VE KREDİLER 02.10.2017, 12:11
Konut Kredisinde Sigorta Zorunluluğu

Bu kıstasların konulmasının nedeni müşterisine nakit ihtiyacını karşılamak üzere kredi veren bankanın, maruz kaldığı riskin mümkün olduğunca en aza indirilmesidir. Kredi taksitlerinin tahsil edilememe riski ne denli düşük olursa, bankalarda kredi kullandırma isteği o denli yüksek olur. Ne var ki tüm bu kıstaslar elbette yeterli olmamaktadır. Bankalar müşterilerinin başına gelebilecek olumsuz durumlardan da kendilerini korumak için, kullanılan kredinin tutarı, vadesi ve  türüne göre farklı sigortalar da yapmak isterler.

Konut Kredilerinde Bankalarca Zorunlu Tutulan Sigortalar

Bankaların her bir kredi türü için yapılmasını arzu ettikleri sigortalar vardır. Tüketici İhtiyaç Kredilerinde genellikle ferdi kaza sigortası ve hayat sigortası yapılmaktadır. Bu sigortaların yapılmasındaki amaç müşterinin malüliyeti veya ölümü halinde geri kalan kredi borçlarının aile fertlerine yük olmaksızın sigorta tarafından karşılanmasıdır. Konut kredilerinde ise kullandırılan meblağlar tüketici ihtiyaç kredilerine kıyasla çok daha yüksek olduğundan, tüketici kredilerinde yapılan bu sigortaların yanısıra bankalar kredi kullandırdıkları konutu ipoteğe almakta ve ipoteğe alınan bu ev için de DASK ve konut paket sigortası yaptırılmasını istemektedirler.

Konut kredilerinde DASK zorunlu bir sigorta çeşididir. Bu sigorta bankalardan ziyade devletin zorunlu kılmış olduğu bir uygulamadır. 1999  yılında Türkiye’de meydana gelen büyük depremden sonra çıkarılan yasaya istinaden tüm evlere Zorunlu Deprem Sigortası yani DASK zorunlu hale getirilmiştir. Konut kredisi kullandırılırken tapu daireleri de tapu devri sırasında mutlaka DASK’ın yapılmış olması şartını aramakta, bu olmaksızın tapu devrini gerçekleştirememektedir. Bu sigortanın amacı deprem nedeniyle veya depremin sonucunda olan tsunami, yangın, yer kayması gibi nedenlerle konutta ortaya çıkan zararın tazminidir.

Konut kredisi kullandırırken bankaların DASK’ın yanısıra yapılmasını zorunlu tuttukları bir diğer sigorta ise deprem dışındaki nedenlerle ortaya çıkabilen ve su basması, sel vb gibi felaketlerin evlerde neden olduğu hasarlara karşı koruma sağlayan konut paket sigortasıdır. Bu tür felaketler evde değer kaybına doğurabileceğinden, bankalar da konut kredisi kullandırırken teminat için ipoteğe almış oldukları konutları bu risklere karşı sigorta ettirmek isterler. Bundan dolayı bankalardan konut kredisi kullanılırken DASK ve Konut Paket Sigortası zorunludur.

Konut Kredilerindeki Diğer Sigortalar

Bankalar konut kredileri için zorunlu tuttukları DASK ve Konu Paket Sigortası’nın yanı sıra müşterilerine hayat sigortasının yaptırıldığı kredi seçenekleri de sunarlar. Hayat sigortası olan konut kredilerindeki faiz oranları biraz daha düşüktür. Diğer taraftan hayat sigortası yaptırmak zorunlu olmayıp, müşteri dilerse biraz daha yüksek faiz oranından hayat sigortasız konut kredisi kullanabilir.

Yorumlar (0)