Zorunlu Trafik Sigortası Nedir?

13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre her bir motorlu araç sahibi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak zorundadır.

BANKALAR VE KREDİLER 28.09.2017, 09:18
Zorunlu Trafik Sigortası Nedir?

Kısaca Zorunlu Trafik Sigortası olarak anılan bu sigorta, motorlu aracın kullanılması sırasından 3. kişilerin yaralanması ya da ölümüne neden olunması durumunda Sigorta Poliçesinde belirtilen ve kaza tarihi itibariyle geçerli olan sigorta limitleri doğrultusunda zararı tazmin eder. Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde 3. kişilerin, Zorunlu Trafik Sigortası yaptıran sigortalından talep edeceği zarar tazminatı sınırlıdır.

Zorunlu Trafik Sigortasında zarar; motorlu aracın kullanılması sırasında gerçekleşen bir kazada 3. kişilerin mal varlığının doğrudan azalması, yaralanması veya vefat etmesi nedeniyle ortaya çıkan maddi kayıp durumunu içerir. Zararın ortaya çıkması için motorlu aracın kaza esnasında hareket halinde olması gerekir. Aracın kendiliğinden hareket etmesi (örneğin yokuşta el freni çekilmeden park edilen aracın kendiliğinden hareket etmesi) kazanın sorumluluğunu engellemez.

Zorunlu Trafik Sigortasının Sağladığı Teminatlar Nelerdir?

Türkiye sınırları dahilinde geçerli olan Zorunlu Trafik Sigortası temel olarak aşağıdaki teminatları sağlar.

Maddi Zarar Teminatı: Zarar gören araçtaki değer kaybını telafisini içerir.

Sağlık Giderleri Teminatı: 3. kişinin trafik kazasında kaybettiği sağlığını tekrar geri kazanmasını teminen yapılacak tüm tedavi masraflarını ve giderlerin karşılanmasını içerir. Sonradan yapılan bir değişiklikle bu teminat SGK’nın sorumluluğuna alınmıştır.

Daimi Sakatlık Teminatı: Kaza sebebiyle 3. kişilerde oluşan daimi sakatlıktan ötürü gelecekte ekonomik anlamda uğrayacağı kayıpların telafisini kapsar. Sakatlığın tespitinde sağlık kurulu tarafından verilecek rapor esastır.

Vefat Teminatı: 3. kişinin kazada vefat etmesi nedeniyle geride kalan ve bu kişinin desteğinden yoksunluk duyan yakınlarına ödenecek tazminatın teminatıdır.

Manevi tazminat talepleri, sigortalı olanın sorumluluğu dışındaki tazminat talepleri, 3. kişinin kendi kusurundan doğan kayıplarla ilgili tazminat talepleri gibi bir dizi takım talepler ise Zorunlu Trafik Sigortası teminatı dışında tutulur.

Zorunlu Trafik Sigortası Neden Zaman Yapılır? Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Motorlu taşıtın edinildiği tarih itibariyle Zorunlu Trafik Sigortasının da yapılması gereklidir. Sigortanın geçerlilik süresi bir yıl olup, süresi geçirilmeden vadesinden önce yenilenmesi zorunludur. Aksi sigorta poliçesinde belirtilmedikçe sigortanın geçerliliği sigortanın yapıldığı gün saat 12:00’de başlayıp vade günü yine saat 12:00’de biter.

Zorunlu Trafik Sigortası yaptırmadan ya da sigortanın süresi geçtiği halde trafiğe çıkan araçlar, görüldüklerinde trafikten men edilerek, bölge trafik şubelerinin otoparklarına çekilir. Söz konusu aracın, Zorunlu Trafik Sigortası yaptırılmadan tekrar trafiğe çıkmasına izin verilmez. Ancak, sigortanın yaptırılmasını, ihlale ait para cezasının ve aracın otoparkta kaldığı gün kadar otopark ücretinin ödenmesini takiben araç serbest kalır.

Yorumlar (0)