Yüksek teknoloji epilepsi uyarı cihazı hayat kurtarabilir

Bilim adamları, tüm ciddi gece epilepsi nöbetlerinin yüzde 85'ini tespit eden Nightwatch adında yüksek teknolojili bir bileklik geliştirdiler - bugün piyasadaki benzer cihazlardan çok daha yüksek.

Bilim, Teknoloji 26.12.2018, 22:08 probil
Yüksek teknoloji epilepsi uyarı cihazı hayat kurtarabilir

Akıllı saatler popülerlik kazanıyor ve sıklıkla kullanıcıların uyku alışkanlıklarını veya kalp atış hızlarını kaydetmek gibi sağlıklarını farklı şekillerde izlemelerine yardımcı oluyor.

Yeni bir nöbet tespit cihazı olan Nightwatch, çok önemli bir adım atıyor ve bakım verenleri ciddi gece nöbetlerine karşı uyarabiliyor.

Sonuçları Nöroloji dergisinde yayınlayanaraştırmacılar, bu bileziğin epilepsili insanlar için hayati bir araç olabileceğine inanıyor .

Epilepside ani beklenmeyen ölüm ( SUDEP ), durumu olanlarda önde gelen ölüm nedenidir. Terapiye dirençli epilepsi ve zihinsel engelli kişilerde ölüm riski daha da yüksektir.

Hollanda merkezli araştırma ekibi Nightwatch'ı epilepsisi olan 28 zihinsel engelli katılımcı ile test etti.

Gece Saatini Test Etme

Her katılımcı bileziği ortalama 65 gece giydi ve kişinin ciddi bir nöbet geçirmesi durumunda Gece Saati alarmı çalmaya başladı. Katılımcılar, cihazın yakalayamadığı yanlış alarmlar veya el koymalar olup olmadığını belirlemek için çekildi.

Nightwatch, ciddi epileptik nöbetlerin iki spesifik özelliğini tanıyarak çalışır - çok hızlı bir kalp atışı ve ritmik, sarsma hareketleri. Bunlar tespit edildiğinde, cihaz derhal kişinin bakıcısına bir uyarı gönderir.

Genel olarak, cihaz tüm şiddetli saldırıların yüzde 85'ini ve en şiddetli olanların yüzde 96'sını tanıdı.

Her iki puan da benzer cihazlardan çok daha yüksektir. Mevcut standart algılama yöntemi, ritmik sarsıntıların neden olduğu titreşimlere tepki veren bir yatak sensörüdür.

Araştırmacılar ayrıca bu sensörü karşılaştırma için test etti ve zamanın yüzde 21'inde yalnızca ciddi nöbet tespit etti.

Veriler tablolandırıldığında, Nightwatch hasta başına her 25 gecede bir kez ciddi bir saldırıyı kaçırdı, yatak sensöründen çok daha azdı - bu hasta başına her 4 geceden bir kez ciddi bir nöbet kaçırdı.

Epilepsi ve ölüm riski

Epilepsi nöbetleri içerirken, nöbet geçiren herkesin durumu yoktur.

Bunun yerine, epilepsi, tekrarlayan ve provoke edilmemiş nöbetler ile karakterize kronik, devam eden bir hastalık olarak tanımlanmaktadır.

Birkaç faktör tarafından tanımlanan bir dizi epilepsi vardır .

Teşhis yapılırken, bir nörolog kişinin hangi tür nöbet geçirdiğini, nöbetler başladığında kaç yaşında olduklarını, beynin hangi bölümünün dahil olduğunu ve diğer düşüncelerin yanı sıra hangi örüntülerin tespit edilebileceğini dikkate alır.

Epilepsi her zaman ölümcül değildir, ancak bu nörolojik bozukluğu olanlarda bazı durumlarda risk altındadır. Yukarıda belirtildiği gibi, epilepsi ile ilişkili ölümlerin önde gelen nedeni SUDEP'dir.

SUDEP'den sonra, vücut genellikle yatakta bulunur. Vakaların sadece üçte birinde, kişinin ölüm zamanına yakın bir kriz geçirdiğine dair kanıtlar var. Ayrıca, vücut sıkça yüzüstü bulunur; bu da araştırmacıları boğulmanın dahil olabileceğini düşünmeye yönlendirir.

SUDEP için 20-40 yaşları arasında olmak, geceleri nöbetler yaşamak ve çocukluk döneminde başlayan epilepsilere sahip olmak gibi çeşitli risk faktörleri vardır.

Ek olarak, epilepsiyi kötü kontrol altına almış olanlar, ilaçlarını planlandığı gibi almayan hastalar da dahil olmak üzere, yapmayanlardan çok daha fazla risk altındadır. Ayrıca yüksek risk altında tedaviye dirençli epilepsi olanlar da vardır.

Nightwatch, SUDEP riski taşıyan insanlar için değerli bir araç olabilir ve epilepsi hastaları, bakıcıları ve aileleri için yankılanan bir fark yaratabilir.

Araştırma lideri, profesör ve nörolog Dr. Johan Arends, cihazın SUDEP olaylarının sayısını üçte iki oranında azaltabileceğini söylüyor.

Ancak, bu rakamın bakıcıların sesli uyarılara ne kadar çabuk cevap vereceğine bağlı olacağını belirtti. Cihaz dünya çapında yolunu bulursa, binlerce canın kurtarılmasına yardımcı olabilir.

Yorumlar (0)