2017 Yılı Murakıplık (Bayan) Sınavında Başarılı Olan Yedek Adayların Atanmalarına İlişkin Duyuru Yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuru içerisinde; 2017 Yılı Murakıplık (Bayan) Sınavında Başarılı Olan Yedek Adayların Atanmalarına İlişkin detaylara yer verildi. İşte detaylar.

Diyanet Personeli 04.06.2018, 12:29 12.02.2019, 19:12
2017 Yılı Murakıplık (Bayan) Sınavında Başarılı Olan Yedek Adayların Atanmalarına İlişkin Duyuru Yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir duyuru yayımlandı ve 2017 Yılı Murakıplık (Bayan) Sınavında Başarılı Olan Yedek Adayların Atanmalarına yönelik detaylar açıklandı.

Yayımlanan duyuru içerisinde ise;

"Murakıplık (Bayan) için 11.12.2017-22.12.2017 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olanların atama işlemleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

1- Adaylar 01.06.2018 Cuma günü saat 14:00'dan itibaren 05.06.2018 Salı günü saat 23:55'e kadar tercih işlemlerini gerçekleştirecektir.

2-  Adayların tercihlerine göre yerleştirme işlemi sözlü sınav sonuçlarına göre yapılacaktır.  Eşitlik olması halinde sırasıyla,

Hizmet süresi fazla olana
Doğum tarihi önce olana

öncelik verilecektir.

3-   Adaylar 16 tercihte bulunabileceklerdir. Tercihlerinden birine yerleşemeyenler ile belirtilen süre içerisinde tercihte bulunmayanların atamaları re'sen yapılacaktır.

4- Adayların karşılıklı yer değiştirme isteklerine dair dilekçeleri; 06.06.2018 Çarşamba günü yerleştirme sonuçlarının ilanından itibaren aynı gün saat 18:00'a kadar aşağıda belirtilen faks yoluyla iletmeleri ve asıllarını Atama I Daire Başkanlığına göndermeleri halinde değerlendirmeye alınacaktır.

5- Adaylardan halen yurt dışı teşkilatında geçici görevde olanların kanuni süresi içinde görevlerine başlamaları gerekmektedir. Murakıplık hakkından feragat ederek yurt dışındaki görevlerine devam etmek isteyenlerin, feragat dilekçelerini 11.06.2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

6- Adayların atamaya esas olan ve 2017 yılı Murakıplık (Bayan) Sınavı Başvuru Duyurusunun III. maddesinde belirtilen belgelerini 11.06.2018 Pazartesi günü saat 18:00'a kadar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. İlgili evrakı süresi içerisinde teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz kabul edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu adayların atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

7- Murakıplık yer tespiti ve tercih ile ilgili bilgiler hakkında www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.

8- Faks numarası: 0312 295 77 92

Tercihler https://dibbys.diyanet.gov.tr/sinav web adresinden yapılacaktır.

​İlgililere duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Yorumlar (0)