DİB'den 2018 Yılında İhtisas Kurslarından Mezun Olup Vaiz Olarak Atanmaya Hak Kazananlara Yönelik Duyuru

2018 Yılında İhtisas Kurslarından Mezun Olup Vaiz Olarak Atanmaya Hak Kazananlar İle İlgili Duyuru Diyanet İşleri Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayımlanırken talep edilen belgeler ve tercih işlemlerinin nereden yapılacağına yönelik detaylar belli oldu.

Diyanet Personeli 04.06.2018, 12:51 12.02.2019, 19:12
DİB'den 2018 Yılında İhtisas Kurslarından Mezun Olup Vaiz Olarak Atanmaya Hak Kazananlara Yönelik Duyuru

Diyanet İşleri Başkanlığının resmi web adresinden yayımlanan 2018 Yılında İhtisas Kurslarından Mezun Olup Vaiz Olarak Atanmaya Hak Kazananlar duyurusuna göre adaylardan istenilen belgeler ve tercihlerin nereden ve nasıl yapılacağıyla alakalı olarak detaylar açıklandı.

Yayımlanan duyuru içerisinde ise;

“Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik Ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama Ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği" nin 7 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile 15 inci maddesinin 2 inci fıkrası gereği 07.05.2018-11.05.2018 tarihleri arasında  Başkanlığımız Merkezinde yapılan Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezlerini bitirme  ve Vaizliğe giriş sınavında başarılı olanlardan “Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nin 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi hükmü gereği atamalarına esas olmak üzere aşağıda belirtilen çerçevede tercih alınacaktır:

Adaylar 30.05.2018 tarihinde başlayıp 04.06.2018 tarihi Pazartesi günü saat 23.55'e kadar tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen yerlerden 15​ tercihte bulunabilecekler, tercihlerinden birine yerleşemeyenler ile belirtilen süre içerisinde tercihte bulunmayanların atamaları ihtiyaç duyulan yerlere re'sen yapılacaktır.

Adayların tercihlerine göre yerleştirilme işlemi “Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik Ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama Ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği"nin 20 nci maddesinin 5 inci fıkrası gereği İhtisas eğitimi bitirme sınavı sonucu alınan puanlara göre, eşitlik olması halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilerek yapılacaktır.

Adayların atama işlemleri için;

İlahiyat Fakültesi lisans diploması veya denklik belgesinin Eğitim Merkezlerince tasdikli fotokopisi,

İhtisas Kursunu bitirme belgesinin sureti,

Eğitim Merkezlerince onaylı hizmet cetveli,

Belgelerini, yer tespiti sonuçlarının ilanını takip eden 4 gün içerisinde Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmekte olup, süresi içerisinde müracaat etmeyen adayların başvuruları geçersiz kabul edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

​​5. Vaizlik yer tespiti ve tercih ile ilgili hususlar hakkında bu program aracılığı ile yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.

​6. Tercih işlemleri https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinde “Sınav İşlemleri" menüsünden yapılacaktır.

İlgililere duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Yorumlar (0)