AÖF Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü ve İş Koşulları

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) önlisans bölümlerinden olan Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programının detayları ve mezun olunduktan sonraki iş imkanları merak ediliyor.

EĞİTİM 04.02.2017, 01:24 04.02.2017, 08:58
AÖF Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü ve İş Koşulları

Açıköğretim Fakültesi bölümlerinden olan Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programını seçen ya da seçecek olan öğrenciler, bölüm ile ilgili detayları ve mezun olduktan sonraki iş olanaklarını merak ediyorlar. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü ile ilgili AÖF resmi sitesinde: "Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı, yöneticilerin ofis çalışmalarına katkıda bulunacak bilgi ve becerilerle donatılmış nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır." ifadesi yer alıyor.

Uygulamalı Ders:

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programında, farklı bir ders var. 3. yarıyılda alınan bu dersin adı, Klavye Öğretimi. Öğrencilerin derse devam mecburiyeti yok fakat dersin sınavına AÖF bürolarında giriliyor. Sınav uygulamalı olarak yapılıyor. Dersin amavı öğrencilere on parmak F klavye kullanımını öğretmek. Bu dersin sınavı da F klavye ile yapılıyor. Öğrenciler Q klavye kullanarak dersin sınavına giremiyorlar. 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Mezuniyet Koşulları:

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programından mezun olabilmek için, 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlamak gerekiyor. Herhangi bir dersten FF, YZ, DZ notu olmamalıdır ve Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan öğrenciler bölümden mezun olabiliyorlar.

Bu bölümden mezun olmaya hak kazanmış olan öğrenci, "Açıköğretim Fakültesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı Diploması" alabilir.

Bu Bölümde Alınan Dersler:


Dikey Geçiş Yapmak:

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programından mezun olan bir öğrenci, örgün öğretim ya da açıköğretim lisans programı ile 5. yarıyıldan devam edebilir. Bunun için öğrencinin, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmesi gerekmektedir.

Öğrenciler, DGS ile Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünden hangi bölümlere geçebileceklerini, DGS kılavuzundan öğrenebilirler.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü İş Olanakları:

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı ile ilgili olarak, AÖF resmi sitesinde, "Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programını tamamlayanlar güçlü büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bilgi ve becerileri ile kurum ve kuruluşlarda birçok fırsat elde edebilirler. Küçük ya da büyük, ulusal ya da uluslararası, ister hizmet sektörü ister üretim sektörü olsun her tür firmada, eğitimden, turizme tüm iş kollarında çalışabilirler." ifadesi yer alıyor.

Yorumlar (0)