AÖF Sosyal Hizmet Bölümü Detayları ve İş Olanakları

Açıköğretim Fakültesi lisans bölümleri arasında yer alan Sosyal Hizmet bölümü ile ilgili detaylar, adaylar tarafından merak ediliyor.

EĞİTİM 15.02.2017, 15:48
AÖF Sosyal Hizmet Bölümü Detayları ve İş Olanakları

Açıköğretim Fakültesi resmi internet sitesinde, bu bölüm ile ilgili olarak: "Sosyal Hizmet Lisans Programının amacı, sürdürülebilir insani ve toplumsal gelişme için sosyal adaletin ve insan sağlığının gelişimine katkıda bulunabilen, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koyabilen, çağdaş ve evrensel nitelikte bilgi ile donanımlı, yetkin sosyal çalışmacılar yetiştirmektir." ifadeleri yer alıyor.

Bölümden Mezun Olma Koşulları:

Sosyal Hizmet Lisans Programından mezun olabilmek için 240 AKTS kredilik derslerin tümünü almanız gerekmektedir.

Herhangi bir dersinizin harf notunun FF, YZ, DZ olması durumunda mezun olamazsınız.

Tüm dersleri verdikten sonra Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olmalıdır. Daha altında GNO'su olan öğrenciler mezun olamazlar.

Lisansüstü Eğitime Devam Olanakları:

Sosyal Hizmet Lisans Programından mezun olan kişiler, yükseköğretimlerine yüksek lisans, doktora yaparak devam edebilirler.

Bu Bölümde Hangi Dersler Var?

Mezun Olduktan Sonra İş Olanakları:

Mezun olduktan sonra oldukça iyi bir iş olanağı bulunan Sosyal Hizmet bölümü ile ilgili olarak, AÖF resmi sitesinde: "Sosyal Hizmet Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, “Sosyal Çalışmacı” unvanı alırlar. Sosyal çalışmacılar, Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milliği Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bu bakanlıkları bağlı kurum ve kuruluşlar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, okullarda, dershanelerde, çocuk bakım yuvalarında, kreş ve gündüz bakım evlerinde, ana okullarında, yetiştirme yurtlarında, huzurevlerinde, toplum merkezlerinde, kadın sığınma evlerinde, engelli rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı dayanışma merkezlerinde, sokak çocukları merkezlerinde, ergen danışma merkezlerinde; sağlık ocakları ve hastanelerde, diyaliz merkezlerinde, aile planlaması ve ana çocuk sağlığı merkezlerinde, okullarda, mesleki eğitim merkezlerinde, cezaevlerinde, çocuk mahkemelerinde, çocuk eğitim evinde, rehabilitasyon merkezlerinde, ruh sağlığı kurumlarında, emniyet müdürlüklerinin çocuk bürolarında, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda, yerel yönetimler ve bağlı birimlerinde, kriz merkezlerinde, sivil toplum örgütleri ve vakıflarda, sanayi kuruluşlarının insan kaynakları birimlerinde istihdam olanaklarına sahiptirler. Ayrıca Sosyal Hizmet bölümü mezunları özel kreş ve gündüz bakımevi ile huzurevi açma hakkına da sahiplerdir." ifadeleri yer almaktadır.

Kamupersoneli.net | Ankara

Yorumlar (0)