AÖF Sosyoloji Bölümü Detayları ve İş Olanakları

Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünü tercih etmek isteyen adaylar, bu bölüm ile ilgili bilgileri merak ediyorlar.

EĞİTİM 16.02.2017, 09:43
AÖF Sosyoloji Bölümü Detayları ve İş Olanakları

Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak, AÖF resmi sitesinde: "Sosyoloji Lisans Programının amacı, açıköğretim sistemiyle sosyoloji bölümlerini tercih eden öğrencilerin yerel ve küresel düzeydeki toplumsal değişmeleri anlayabilmeleri ve temel sosyal problemleri çözümlemeleridir.
Sosyoloji lisans programında çağın gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler öğrencilere aktarılarak düşünen, sorgulayan, eleştiren ve toplumsal refahın gelişimine katkıda bulunan uzman sosyologlar yetiştirilecektir​." ifadeleri yer almaktadır.

Bölümden Mezun Olma Şartları:

Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Lisans Programından mezun olmak için, 240 AKTS kredilik derslerin tamamı alınmalıdır. Derslerden herhangi birisinin harf notunun FF, YZ, DZ olması durumunda mezun olamazsınız. Ayrıca tüm dersleri aldıktan sonra Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'dan az olursa mezun olamazsınız.

Tüm bu şartları yerine getiren öğrenci, Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Lisans Programı Diploması alır.

Lisansüstü Eğitim Olanakları:

AÖF Sosyoloji Lisans Programından mezun olduktan sonra, yükseköğreniminize devam edebilirsiniz. Yüksek lisans ve doktora yapma olanağınız vardır.

Bu Bölümde Hangi Dersler Var?

Bölümden Mezun Olduktan Sonra İş Olanakları:

AÖF Sosyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra yapabileceğiniz iş olanakları ile ilgili olarak, AÖF resmi sitesinde, "Sosyoloji Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu ve özel sektör kurumlarında istihdam edilebilir. Özel şirketlerin insan kaynakları bölümlerinde, medya kuruluşlarında, araştırma şirketlerinde; Adalet, İçişleri, Aile ve Sosyal Politikalar, Sağlık Bakanlıkları ve benzeri kurumlarda uzman, proje yöneticisi ve sosyolog olarak çalışabilir. Yine çocuk ıslah evlerinde, hapishanelerde, bakıma muhtaç çocuk yurtlarında ve benzeri kuruluşlarda sosyolog, uzman, memur veya araştırmacı olarak çalışabilir. Ayrıca gerekli sertifikalar alındığında aile danışmanı unvanı alabilir ve lisanüstü çalışmalarla akademik kariyer yapabilir." ifadeleri yer almaktadır.

Kamupersoneli.net | Ankara

Yorumlar (0)