Kültür ve Turizm Bakanlığından Staj Duyurusu Yayımlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığından Bakanlık bünyesinde staj görmek isteyenler ile alakalı bir duyuru yayımlandı.

EĞİTİM 30.05.2016, 21:26 30.05.2016, 21:35
Kültür ve Turizm Bakanlığından Staj Duyurusu Yayımlandı
Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi internet sitesinden 30 Mayıs 2016 tarihinde bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuru " Bakanlığımızda Staj Yapmak İsteyen Yüksek Öğretim Kurumu Öğrencilerine Duyuru " başlığı ile paylaşıldı.

Duyurunun detayları ise şöyle;

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nde staj yapmak isteyen yüksek öğretim kurumu öğrencilerinin staj başvuruları; 29.09.2011 tarihli ve B.16.0.HKM.040.640-2011/1-198824 sayılı Bakan Oluru ile yürürlüğe giren  “Kültür ve Turizm Bakanlığı Staj Yönergesi”  kapsamında değerlendirilmektedir. Söz konusu Yönerge: Teftiş Kurulu Başkanlığı> Mevzuat Listesi> Yönergeler kulturveturizm-bakanligi-stajyonergesi.html bölümünde yayımlanmaktadır.

Bakanlığımızda ücret almadan staj yapmak isteyen üniversite öğrencileri taleplerini;

1- Öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumundan alacakları, öğrenim gördükleri bölüm, sınıf ve halen öğrenime devam ettiklerini belirten resmi belge (Öğrenim Belgesi),

2- Zorunlu staj yapmaları gerekiyorsa, bu durumun da belirtildiği resmi yazı,

3 -T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi, ile ekte bulunan matbu başvuru formunu eksiksiz doldurarak, yukarıda belirtilen evraklarla birlikte Bakanlığımız merkez birimlerinde staj yapmak isteyenlerin, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, İsmet İnönü Bulvarı No:32 Kat:9 Emek/ANKARA” adresine, İl Müdürlüklerinde staj yapmak isteyenlerin ise, “İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine” postayla ya da şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin adresleri Bakanlığımız internet sitesinde yer almaktadır.

(Not: Staj Başvuruları kabul olunan öğrencilere Bakanlığımızca kabul yazısı gönderilmektedir. Bununla birlikte okulları tarafından hazırlanmış kabul belgesini onaylatma talebi olan öğrencilerin, başvuru belgelerine söz konusu belgeyi de eklemeleri gerekmektedir.)

Kamupersoneli.net / ANKARA 
Yorumlar (0)