21 Eylül 2019 Cumartesi 14:32
Lisans Öğrencilerine Vehbi Koç Vakfı'ndan Karşılıksız Burs!

Vehbi Koç Vakfı, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak hedefiyle, 1969 yılından bu yana verdiği eğitim burslarıyla yetenekli fakat maddi imkanları yetersiz gençleri desteklemektedir. Vehbi Koç Vakfı Burs süreci 2 Eylül 2019'da başladı. 30 Eylül'de sona erecek. Vehbi Koç vakfı'nın burs sürecini ve merak ettiğiniz sorulan yanıtlarını haberimizde derledik.

Vehbi Koç Vakfı'nın  Burs verdiği üniversiteler:

 • Akdeniz Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Fırat Üniversitesi
 • Gaziantep Üniversitesi
 • Harran Üniversitesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi (İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi ve Atatürk Eğitim Fakültesi)
 • Mersin Üniversitesi
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi
 • Uludağ Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi)
 • Van 100. Yıl Üniversitesi

 Bursiyer seçim süreci:

Her yıl yeni eğitim-öğretim dönemi başında VKV internet sitesi, Üniversitelerin Burs Ofisleri veya Fakülte Sekreterlikleri burs duyurularını yayımlar.

Öğrenci www.vkv.org.tr adresinde bulunan Burs Portalından Vehbi Koç Vakfı Bursiyer Aday Formu’nu doldurur.Portala girmiş olduğu bilgiler doğrultusunda değerlendirmesi yapılır ve mülakata girecek öğrenciler belirlenir.

Vehbi Koç Vakfı  ve okul yetkililerinden oluşan Burs Komisyonu aday öğrencilerle yüz yüze görüşür Asil ve yedek bursiyer listesi öğrencilere duyurulur. Vehbi Koç Vakfı tarafından burs işlemleri başlatılır.

Burs başvuru koşulları:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Örgün eğitim lisans öğrencisi olmak,
 • Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak,
 • Disiplin cezası almamış olmak,
 • Başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 4 üzerinden ise 2,50 olması,
 • Karşılıksız burs almıyor olmak.

Burs devam koşulları:

 1. Yılsonu başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 4 üzerinden 2,5 olması,
 2. Önceki yıllardan başarısız dersinin olmaması,
 3. Bir üst sınıfa geçmiş ve fiilen öğrenciliğinin devam ediyor olması,
 4. Başka bir kurumdan karşılıksız burs almıyor olması,
 5. Disiplin cezası almamış olması.
 6. *Yanıltıcı beyanda bulunulması halinde kazanılan burs hakkı iptal edilir. Ödenen tutarların iadesi için yasal işlem başlatılabilir.

VEHBİ KOÇ VAKFI EĞİTİM BURSLARI YÖNETMELİĞİ

Madde 1 : AMAÇ

Bu yönetmelik, Vehbi Koç Vakfı Resmi Senedine uygun olarak verilen eğitim burslarının uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Madde 2 : TANIMLAR

Yönetmelikte kullanılan kısaltmaların anlamları aşağıda belirtilmiştir:

Vakıf : Vehbi Koç Vakfı

Resmi Senet : Vehbi Koç Vakfı Resmi Senedi

İdare Heyeti : Vehbi Koç Vakfı İdare Heyeti

İcra Komitesi : Vehbi Koç Vakfı İcra Komitesi

Eğitim Kurumu : İdare Heyeti ve/veya İcra Komitesi tarafından belirlenen

Eğitim Kurumu Bursiyer : Burs alan öğrenci

Madde 3 : BURS KAYNAKLARI

Vakıf burslarının kaynakları aşağıda belirtilmiştir:

3.1 Resmi Senedin 10. maddesi gereği, her yıl Ana Varlık gelirinden sosyal ve kültürel yardımlara ayrılan miktarın % 20’si,

3.2 Resmi Senedin 13-g maddesi gereği, İdare Heyeti emrindeki yardım ödeneğinden tahsis edilen miktar,

3.3 10.10.1969 tarihli İdare Heyeti Kararı ile kurulan, Koç Topluluğu Burs Fonu’na Koç Topluluğu Şirketleri tarafından yapılan bağışlar,

3.4 Resmi Senedin 5-b maddesi gereği, İdare Heyeti onayı sonrasında kişi veya kuruluşların şartlı bağışları ile kurulan fonların şartlarına uygun olarak tahsis edilen miktar.

Madde 4 : BURSLARIN DAĞILIMI

İdare Heyeti veya İdare Heyetinin yetkilendirmesi halinde İcra Komitesi tarafından tespit edilen bursların fon bazlı dağılımı aşağıdaki gibidir:

4.1 Ana Varlık Fonu Bursları Resmi Senedin 10. ve 13. maddeleri gereği, belirlenen Eğitim Kurumları’nda eğitim gören ve vasıfları burs almaya uygun olan öğrenciler faydalandırılır. İdare Heyeti emrindeki yardım ödeneğinden, üniversite, akademi ve yüksek okul asistanlarının bilimsel araştırmalarına destek vermek amacıyla burs tahsis edilir.

4.2 Koç Topluluğu Burs Fonu 10.10.1969 tarihli İdare Heyeti Kararı ve Resmi Senedin 5-b maddesi gereği, öncelik Koç Topluluğu çalışan çocukları olmak üzere; üniversite, yüksek okul, yüksek veya orta dereceli meslek okulları, orta dereceli özel okul ve kolejlerde eğitim gören ve vasıfları burs almaya uygun olan öğrencilere tahsis edilir.

4.3 Diğer Burslar Resmi Senedin 5-b maddesi gereği, İdare Heyeti onayı sonrasında kişi veya kuruluşların şartlı bağışları ile kurulan fonların şartlarına göre, vasıfları burs almaya uygun olan öğrencilere tahsis edilir. Bu kapsamda kurulmuş olan fonlar aşağıdaki gibidir:

4.3.1 Hemşirelik Fonu Bursları 15.12.1974 tarihli İdare Heyeti Kararı ile kurulan Hemşirelik Fonu’ndan tahsis edilen miktar: Belirlenen hemşirelik yüksek okulları ve sağlık meslek liselerinde eğitim gören ve vasıfları burs almaya uygun olan öğrencilere tahsis edilir.

4.3.2 Koç Özel Lisesi İşletme Fonu Bursları 07.11.1985 tarihli İdare Heyeti Kararı ile kurulan Koç Özel Lisesi İşletme Fonu’ndan tahsis edilen miktar: Koç Özel Lisesi’nde eğitim gören ve vasıfları burs almaya uygun olan öğrencilere tahsis edilir.

4.3.3 Koç Üniversitesi İşletme Fonu Bursları 20.12.1989 tarihli İdare Heyeti Kararı ile kurulan Koç Üniversitesi İşletme Fonu’ndan tahsis edilen miktar: Koç Üniversitesi’nde eğitim gören ve vasıfları burs almaya uygun olan öğrencilere tahsis edilir.

4.3.4 Tofaş (Fiat) Fonu Bursları 26.02.1991 tarihli İdare Heyeti Kararı ile kurulan Tofaş (Fiat) Fonu’ndan tahsis edilen miktar: Öncelik Bursa ve çevresindeki okullarda eğitim gören öğrenciler olmak üzere, üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, meslek okulları veya orta eğitim kademelerinde ve yurtdışında eğitim gören vasıfları burs almaya uygun olan öğrencilere tahsis edilir.

4.3.5 Semahat Arsel Yüksek Hemşirelik Okulu Fonu Bursları 01.09.1995 tarihli İdare Heyeti Kararı ile kurulan Semahat Arsel Yüksek Hemşirelik Okulu Fonu’undan tahsis edilen miktar: Semahat Arsel Yüksek Hemşirelik Okulu’nda eğitim gören ve vasıfları burs almaya uygun olan öğrencilere tahsis edilir.

4.3.6 AKMED Fonu Bursları ve Proje Desteği 19.09.1995 tarihli İdare Heyeti Kararı ile kurulan AKMED Fonu’ndan tahsis edilen miktar: Öncelik Antalya ve çevresi olmak üzere, tüm Anadolu Akdeniz tarihi, arkeolojik, etnografik değerlerinin araştırılması, ortaya çıkarılması, belgelendirilmesi, onarılması, korunması ve diğer Akdeniz kültürleriyle ilişkilerinin yorumlanmasına yönelik amaç ve ilkeler doğrultusunda; özellikle genç araştırmacıların bu alanlara ve bu coğrafyaya ilişkin araştırma projeleri desteklenir. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışında ilgili üniversite ve yüksek okullarda eğitim gören ve vasıfları burs almaya uygun olan öğrencilere tahsis edilir.

4.3.7 Kültür Fonu Bursları 23.12.1997 tarihli İdare Heyeti Kararı ile kurulan Kültür Fonu’ndan tahsis edilen miktar: Kültür Fonu şartlarına göre vasıfları burs almaya uygun olan öğrencilere tahsis edilir.

4.3.8 Mesleki ve Teknik Eğitim Fonu Bursları 25.09.2006 tarihli İdare Heyeti Kararı ile kurulan Mesleki ve Teknik Eğitim Fonu’ndan tahsis edilen miktar: Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi amacıyla, meslek lisesi ve meslek yüksekokullarında eğitim gören ve vasıfları burs almaya uygun olan öğrencilere tahsis edilir.

Madde 5 : YÜKÜMLÜLÜKLER

Vakıf bursları karşılıksızdır. Şartlı bağışlarla kurulan fonlardan verilen burslarda, bağış şartlarına göre yükümlülükler belirlenebilir. Burs alan öğrenciler çalışmaya başladıktan sonra kendisi gibi başka öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla bağış yapmaya teşvik edilir, bu suretle yapılan bağışlar ilgili eğitim bursu ödeneğine eklenir.

Madde 6 : BURS DUYURULARI VE BAŞVURULARI

Vakfın sağladığı burslar ve burs süreleri akademik yıl başlangıcında Vakıf veya Eğitim Kurumları aracılığı ile duyurulur. Her bursiyer adayı, Bursiyer Bilgi Formu (online başvuru sonrası oluşan form) ve ilgili belgeleri (EK 1) Eğitim Kurumu veya Vakıf yetkililerine teslim etmek zorundadır. Bilgi ve belgelerinde eksiklik tespit edilen ve süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirme kapsamı dışında tutulur. Burs başvurusunda Vehbi Koç Vakfı’na teslim edilen dökümanlar Vehbi Koç Vakfı’na aittir, adaylara iade edilmez.

Madde 7 : VASIFLAR

Bursiyer adaylarında aranan başlıca vasıflar aşağıda belirtilmiştir:

7.1 T.C. vatandaşı olması,

7.2 Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olması,

7.3 Belirlenen Eğitim Kurumları’nda öğrenci olması,

7.4 Sabıka kaydı bulunmaması ve disiplin cezası almamış olması,

7.5 Başarı notunun en az, 100 üzerinden 60 ya da 5 üzerinden 3 olması.

7.6 Başka bir resmi veya özel kurumdan burs almaması,

Madde 8 : BURSİYER SEÇİMİ

8.1 Vakıf ve Eğitim Kurumları bursiyerleri burs kontenjanı ve bütçesi dahilinde 7. maddede belirtilen bursiyer vasıflarına ilişkin bilgi ve belgeleri değerlendirmek suretiyle seçer. Eğitim Kurumu tarafından seçilen bursiyer, Vakfın onayı ile burs almaya hak kazanır.

8.2 Şartlı bağışla verilen burslarda, bağış şartlarının özellikleri öncelikle dikkate alınır.

8.3 Vakıf bursu alan öğrencilere, eğitimlerine Vakfın burs verdiği Eğitim Kurumları’nda devam etmeleri halinde öncelik tanınır.

8.4 Vakıf tarafından bursiyer olarak seçilen öğrencilere veya Eğitim Kurumu’na burs bildirim mektubu gönderilir.

8.5 Diğer burs başvurularını değerlendirmek üzere; Vakıf İcra Heyeti tarafından, en az 3 üyesi olan Burs Komitesi oluşturulacaktır. Vakıf Genel Müdürü, Burs Komitesi’nin de başkanı olarak görev yapacaktır. Diğer bursiyer adaylarına, Burs Komitesi üyelerinin tamamımın olumlu oyu ile ancak burs verilebilecektir. Burs Komitesi, bu bursiyerlere verilecek olan bursun niteliğini, kapsamını ve şartlarını belirlemeye yetkilidir.

Madde 9 : BURS SÜRESİ

Öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim programının süresini aşmayacak şekilde burs süreleri tespit edilir. Hazırlık sınıfında eğitim gören öğrencilerin burs sürelerine 1 (bir) yıl eklenir.

Madde 10 : ÖDEMELER

Vakıf Eğitim Bursları, bağış şartları farklı bir hüküm içermedikçe, her akademik yıl için 10 (on) aylık süreyi içerir. Tahsis edilen burslar, bursiyerin banka hesabına transfer edilerek ödenir. Bursiyere okul ücreti desteği şeklinde burs veriliyor ise, doğrudan ilgili okul hesabına ödeme yapılması tercih edilir.

Madde 11 : BURSLARIN DEVAMI

Bursiyerin burs aldığı süre içerisinde bilgi ve başarı takibi yapılır. Bu amaçla, her akademik yıl sonunda, bursiyerlerden EK 1’de yer alan bilgi ve belgeler istenir. Evrakların teslim süresi ve şartları Madde 6’daki hükümlere göre uygulanır. Bir önceki dönem burs alan öğrencilerin burslarının devam edip etmeyeceği Kasım ayı sonuna kadar, Madde 12’deki hükümlere göre, belirlenir. Geçerli mazereti olan bursiyerin durumu, Vakıf tarafından ayrıca dikkate alınır.

Madde 12 : BURSLARIN KESİLMESİ

Aşağıda belirtilen durumlarda burs tahsisi yapılmış öğrencinin bursunun kesilmesine karar verilebilir:

12.1 Fiilen öğrenciliğinin devam etmemesi veya sınıf tekrarı yapması,

12.2 Madde 7’deki vasıfların devam etmediğinin tespit edilmesi,

12.3 Eksik veya yanlış beyanda bulunması,

12.4 Bağlı olduğu Eğitim Kurumu’nun yönetmeliklerine aykırı davranışları nedeniyle disiplin cezası alması, 12.5 Mezun olması veya burs süresini tamamlaması.

Madde 13 : SOSYAL FAALİYET, TANITIM VE MEZUNLARIN TAKİBİ

Bursiyerler ile toplantı düzenlenerek bursiyerlerin birbirleriyle ve Vakıf İdarecileri ile tanışmaları sağlanır. Bursiyerlerin Vakıf ile sosyal ilişkiler kurmaya dair istekleri teşvik ve takdir edilir. Böylece, öğrencilerin Vakfı sadece para ödeyen değil, kendilerinin tüm gelişimleri ile ilgilenen ve destek veren bir kurum olarak tanımaları amaçlanır. Mezun olan bursiyerlerlede iletişim devam ettirilerek dayanışmanın ve eğitim burslarına katkının sağlanması amaçlanır.

Madde 14 : YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelikte herhangi bir nedenle yer almamış bir durum ortaya çıktığında, İdare Heyeti veya İcra Komitesi’nin konuyla ilgili alacağı karar uygulanır. Bu yönetmelik, 14 maddeden ibaret olup Vakıf İdare Heyeti’nin 28.12.2011 tarih ve 2011/7 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur. Yönetmeliğin değiştirilmesi, Resmi Senet 25. maddesi nisap hükümlerine tabidir.

Son Güncelleme: 21.09.2019 15:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Saniye Gültekin 2019-09-21 16:58:52

Benim kızım lise 4 de gidiyor hiç gelirim ve hiç bir şeyim yok iş arıyorum iş vermiyorlar evim kira hiç bi yerden yardımda yok kızımın ihtiyaç larını tamam layamadım babası da hasta tedavi görüyor sabit kalıcı işide yok iyi olursa çalışır bizede yardım eli uzatan olsa çok büyük sevaba girerler