MEB Usülsüzlük Yapan Okul Müdürleri hakkında soruşturma başlattı!

Milli eğitim Bakanlığı okula kayıt yaptırma esnasında usulsüzlük yaptığı tespit edilen okul müdürleri hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

EĞİTİM 01.10.2019, 00:36
MEB Usülsüzlük Yapan Okul Müdürleri hakkında soruşturma başlattı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu geçtiğimiz yıllarda tekrar düzenlenmiş okula kayıt yaşında değişikler yapılmıştı. Belirlenen yaş ve usullere uymayan okul müdürlerine soruşturma açıldı.

72 AYINI DOLDURAN ÇOCUKLARIN KAYDI YAPILMASI GEREKİYORDU

2019-2020 eğitim öğretim yılından başlamak üzere ilkokula başlama yaşı ile ilgili olarak: İlgi (a) kanunun 3 üncü maddesinde ''(Değişik:27/6/2019-7180/2 md.) Mecburi ilköğretim çağı, 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar, ilkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ancak çocuğun gelişim durumuna bağı olarak okula erken başlaması veya kaydının ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir.'' Denilmişti.

KANUNA GÖRE OKULA KAYIT ZAMANI VE YAŞI DÜZENLENDİ

İlgi (a) Kanunun 3 üncü maddesi hükmü gereğince ilgi (b) yönetmeliğin ''Kayıt zamanı ve kayıt yaşı'' başlıklı 11 inci maadesinde değişikliğe gidilmiş olup 10.7.2019 tarihli ve 30827 sayılı resmi gazete'de yayınlanmıştır.

İlgi (b) yönetmeliğin 11 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde ''ilkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66,67,68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.'' hükmü yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı mevzuat hükümlerine aykırı olarak eylül ayı sonu itibarıyla 66 ay öncesi çocukların okula kayıtlarının yapıldığı tespit edilmesi üzerine kayıt işlemi gerçekleştiren müdürler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yorumlar (0)