YÖK'ten 667 KHK Uyarınca Başka Üniversitelere Yerleştirilen Öğrencilerin Ücretlerine İlişkin Açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 667 KHK uyarınca diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran lisansüstü öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin ücretlerine ilişkin bir açıklama yayınladı. Detaylar...

EĞİTİM 02.01.2017, 11:53 02.01.2017, 12:01
YÖK'ten 667 KHK Uyarınca Başka Üniversitelere Yerleştirilen Öğrencilerin Ücretlerine İlişkin Açıklama
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2 Ocak 2017 tarihinde bir duyuru yayınladı. Yayınlanan duyuruda, 667 KHK ile başka üniversitelere yerleştirilen öğrencilerin öğrenim ücretlerine ilişkin açıklamalar yapıldı. 

YÖK'ün duyurusu şöyle:

"23/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 2 nci maddesinin (1) inci fıkrasına istinaden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin 2016-2017 eğitim öğretim döneminde ödeyecekleri ücretlerin belirlenmesi ve ödenmesine ilişkin süreçler hakkında gerekli açıklamalar aşağıda verilmiştir.


Buna göre, 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden:

1. 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleşen yüksek lisans (tezli/tezsiz) ve doktora öğrencileri, kayıtlı oldukları eğitim öğretim yılında üniversiteye kabul edildiklerine dair kanıtlayıcı belgeleri varsa (üniversitenin kabul mektubu veya kişinin ad ve soyadının belirtildiği mütevelli heyet kararı veya e-posta bildirimi vb.) yerleştirildikleri üniversiteye ibraz edeceklerdir.

2. Bu belgelerde lisansüstü eğitim ücretinin belirlenmesine ilişkin bilginin yer almış olması üniversiteler tarafından aranacaktır. Bu kapsamda tez çalışması dahil belirlenmiş öğrenim ücretlerine yada AKTS kredisi/ders başına hesaplanan öğrenim ücretlerine, Ağustos 2016 dönemi TÜFE artış oranının (% 8,05) uygulanması sonucu bulunan öğrenim ücreti öğrenciler tarafından ödenecektir.

3. Derslerini tamamlamış ve tez aşamasında olan lisansüstü öğrenciler yıllık öğrenim ücretlerinin yarısını ödeyeceklerdir.

4. Kapatılan üniversitelere kayıt oldukları eğitim öğretim yılında üniversiteye kabul edildiklerine dair, ücretlendirmeye ilişkin kanıtlayıcı belgeleri (üniversitenin kabul mektubu veya kişinin ad ve soyadının belirtildiği mütevelli heyet kararı veya e-posta bildirimi vb.) ibraz edemeyen lisansüstü öğrenciler, EK 2’de yer alan tabloda gösterilen öğrenim ücretlerini (tez aşamasında olanlar belirtilen ücretlerin yarısını) ödeyeceklerdir.

5. 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleşen yabancı uyruklu ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencileri, kayıtlı oldukları eğitim öğretim yılında üniversiteye kabul edildiklerine dair kanıtlayıcı belgeleri (üniversitenin kabul mektubu veya kişinin ad ve soyadının belirtildiği mütevelli heyet kararı veya e-posta bildirimi vb.) yerleştirildikleri üniversiteye ibraz edeceklerdir.

6. Bu belgelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim ücretinin belirlenmesine ilişkin bilginin yer almış olması üniversiteler tarafından aranacaktır. Söz konusu belgelerde öğrenim ücretinin döviz cinsinden belirlenmiş olması halinde bu öğrenciler yerleştirildikleri üniversiteye ödeme yaptıkları tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Alış Kurunu dikkate alarak Türk Lirası cinsinden hesaplanan öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir. Bu ücretlere TÜİK tarafından yayınlanan Ağustos 2016 dönemi TÜFE artış oranı uygulanmayacaktır.

7. Kapatılan üniversitelere kayıt oldukları eğitim öğretim yılında üniversiteye kabul edildiklerine dair, ücretlendirmeye ilişkin kanıtlayıcı belgeleri (üniversitenin kabul mektubu veya kişinin ad ve soyadının belirtildiği mütevelli heyet kararı veya e-posta bildirimi vb.) ibraz edemeyen yabancı uyruklu ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler EK 1 ve EK 2’de yer alan tablolarda gösterilen öğrenim ücretlerini (tez aşamasında olan lisansüstü öğrenciler belirtilen ücretlerin yarısını) ödeyeceklerdir.

8. Bu açıklamaların 2. 3. ve 4. maddeleri lisansüstü yabancı uyruklu öğrenciler içinde geçerlidir.

9. 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin öğrenim ücretlerinin taksitler halinde ödenmesine ilişkin olarak ilgi sayılı yazımızda yer alan hükümler, bu açıklamalar kapsamında olan öğrenciler içinde geçerlidir.

Kamuoyuna duyurulur"

YÖK'ün Duyurusu İçin TIKLAYIN.

KAMUPERSONELİ.NET

Yorumlar (0)