65 Yaş Üstü Engelli Aylıklarında Düzenleme Yapıldı

65 yaş üstündeki engelliler için önemli bir düzenleme yapıldığı ifade edildi. Bundan böyle; yaşlı aylığı için daha önce hane içindeki fert başına düşen gelire bakılırken, yeni düzenlemeyle sadece 65 yaşındaki şahıs ve eşinin gelirine bakılacağı ifade edildi.

EKONOMİ 27.08.2018, 11:25 27.08.2018, 16:51
65 Yaş Üstü Engelli Aylıklarında Düzenleme Yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakanlık tarafından 1 Eylül 2018 tarihinden 65 yaş üstü yaşlı ağlığı 543 Bin 27 TL'ye çıkarılacak. Üç ay yerine aylık olarak ödeme yapılacak olan maaşlar gelecek ay itibariyle hesaplara yatırılacak.

2018 Eylül ayı itibariyle 40- 69 arası engelli raporu olanların 433. 68 TL, yüzde 70 ve üstü engelli raporu olanlara ise 650,52 TL ödeme yapılacak.

65 yaşını dolduran muhtaç vatandaşlara yaşlı aylığı bağlanırken hane içerisinde kişi başına gelir net asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyordu. Oğlu ve çocuklarıyla yaşayan bir kişinin geliri hesaplanma durumunda hanenin toplam gelir ve serveti hanede bulunan kişi sayısına bölünmekteydi.

Ancak söz konusu yeni düzenleme kapsamına göre; sadece 65 yaş ağlığı bağlanacak kişi ile varsa onun eşinin geliri ve servetine bakılacak.

İkisinin kişi başı geliri 483 TL'nin altında bulunuyor ise aylık bağlanacak. Çocukları ve torunlarının gelirleri hesaplamaya alınmayacak.

Önceki uygulamaya göre 65 yaş ağlığı almakta olan bir kişi yüzde 70 ve üzeri engelli raporu aldığı süreçte yaşlı aylığı; "Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli aylığına" dönüştürülüyordu. Bu da şu anki rakam üzerinden aylığın 543,27 liradan 650,52 liraya yükseltilmesi anlamı taşıyordu.

Yüzde 70 ve üzeri engeli olanlar 65 yaş aylığı alanlar için getirilen kişi başı gelir kolaylığının dışına çıkarıldı.

Bir kişi hem 65 yaş üzerinde ve hem de yüzde 70 ve üzerinde engelli ise eskiden olduğu gibi hane içindeki kişi başına gelir koşulu gözetilecek.

Sadece eşi ve kendisinin gelirleri 483 liranın altında kalsa bile birlikte yaşadığı çocukları hesaba katıldığında kişi başına geliri 483 lirayı aşanlar 650,52 lira yerine 543,27 lira aylık alabilecekler.

PEKİ, HANE GELİR DURUMU NASIL HESAPLANIYOR?

Hane gelir durumu hesaplaması ise;

"1- Aylık net maaş, ücret, nafaka ve diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması.

2- İkamet edilen haricindeki konutların rayiç bedelinin 240'ta biri ve aylık kira getirisinin toplamı (Kira getirisi yoksa konutların rayiç bedelinin 120'de biri).

3- Dükkânlar için rayiç bedelin 240'ta biri ve aylık kira getirisinin toplamı (Kira getirisi yoksa rayiç bedelinin 120'de biri).

4- Depo, arsa, arazi, tarlanın rayiç bedelinin 240'ta biri ve getirilerinin toplamı.

5- Binek aracının rayiç bedelinin 120'de biri.

6- Hanenin banka mevduatı gibi menkul serveti için faiz oranına göre hesaplanacak aylık getirisinin iki katı tutarı.

7- Vergi indiriminden faydalanılarak alınan engelli adına kayıtlı aracın vergisiz tutarının 120'de biri." şartlarına göre hesaplanmakta.

Kamupersoneli.net I ANKARA

Yorumlar (0)