Çeyiz hesabı açanlara 7 bin 500 lira destek! Çeyiz hesabı nasıl açılır kimler para desteği alabilir?

Yeni evlenecek gençlere müjde! Devlet, yeni evlenecek olanlara para desteği verecek. Çeyiz hesabı açanlara devlet, 7 bin 500 lira nakdi yardımda bulunacak. Çeyiz Hesabı, evlilik ile birlikte doğacak masraflara önceden hazırlanarak evlilik döneminde rahat etmek için bugünden birikim yapmayı sağlıyor. Peki kimler Çeyiz hesabı nasıl açılır kimler para desteği alabilir?...

EKONOMİ 10.03.2019, 15:22 10.03.2019, 15:39
Çeyiz hesabı açanlara 7 bin 500 lira destek! Çeyiz hesabı nasıl açılır kimler para desteği alabilir?

ÇEYİZ HESABI NEDİR? KİMLER ALABAİLİR?

Evlilik ile birlikte doğacak masraflara önceden hazırlanarak evlilik döneminde rahat etmek isteyen müşteriler için sunulan Çeyiz Hesabı, gelecekte rahat etmek için bugünden birikim yapmayı sağlıyor.

TL vadeli mevduat hesabı niteliğinde olan Çeyiz Hesabı, avantajlı faiz oranları ve %20’ye varan devlet katkı modeli ile bugünden birikim yaparak evlilik döneminde rahat etmek isteyen henüz evlenmemiş ve 24 yaşını doldurmamış gençler ve çocukları adına Çeyiz Hesabı açarak biriktirmeye başlamak isteyen aileler için cazip bir ürün olarak öne çıkıyor. 

Çeyiz Hesabı’nı banka şubelerinden açabilirsiniz.

ÇEYİZ HESABI İLE KİŞİ BAŞI 7 BİN 500 TL DESTEK

Devlet tarafından evlenecek çiftlere sağlanan evlilik desteğini almak için öncelikle gençlerin bankalardan çeyiz hesabı açması gerekiyor. Bankalardan çeyiz hesabı açan gençler bu hesaba düzenli para yatırıp birikim yapacaklar. Bunun için en düşük süre 36 ay en fazla ise 60 ay. Yani gençler bankalarda hesap açıp 3 veya 5 yıl arasında bu hesapta birikim yaparsa desteğin sahibi olacaklar. 

TL cinsinden hesap açan çiftlerin en az 125 TL, en fazla bin 254 TL yatırması gerekiyor. Evlilik tarihini izleyen altı aylık dönemde bankaya başvuruda bulunarak, hesaptaki birikim ve devlet katkısından faydalanabiliyor. Çeyiz hesabı açanlar 18 bin 822 TL’ye kadar para yatırabiliyor.

Bu hesaba 36 ile 47 ay arasında düzenli ödeme yapan gence hesabında birikin paranın yüzde 10'u, 48 ile 57 ay arasında düzenli ödeme yapan gençlere yüzde 15'i eğer birikim 60 aydan fazla bir süre yapılırsa bankada biriken tutarın yüzde 20'si kadar hibe destek alınır. 

Çeyiz Hesabı’nın Özellikleri:

• TL cinsinden 3, 4 veya 5 yıl vadeli olarak açtırılabilir.
• Yalnızca T.C. vatandaşları ile Mavi Kart sahiplerince açtırılabilir.
• 18 yaşından büyük kişilerin hesap açtırabilmesi için hiç evlilik yapmamış olmaları ve azami 24 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.
• 18 yaşından küçükler için veli/vasi tarafından açtırılabilir.
• Yalnızca tek kişilik olarak açtırılabilmektedir.
• Evlenmeyi planlayan çiftlerin her biri Çeyiz Hesabı açtırarak ayrı ayrı devlet katkısından yararlanabilir.
• Hesaba aylık ya da 3 aylık dönemlerde müşteri tarafından belirlenen günde vadesiz mevduat hesabından düzenli talimat ile para yatırılabilmekte, talimat planı dışındaki bir günde hesaba para yatırılması mümkün olamamaktadır.
• Düzenli ödeme periyodu olan aylık veya 3 aylık ödeme tercihi her 12 aylık dönem başında değiştirilebilmektedir.
• Talimat planında ödeme günü değişikliği talep edilmesi halinde söz konusu değişiklik bir sonraki ödeme döneminden sonra devreye alınmaktadır.
• Ödeme günü iş günleri arasından seçilebilir. İzleyen ödemelerde ödeme gününün iş gününe denk gelmemesi halinde izleyen ilk iş günü ödeme günü olarak kabul edilir.
• Hesap sahibinin talimatı bulunması halinde ve vadesiz mevduat bakiyesinin talimat tutarının tamamı için yeterli olmadığı durumda; düzenli ödemeler kredili mevduat hesabından karşılanabilir.
• Çeyiz Hesabı’na aylık düzenli aktarım tutarı minimum 125,48 TL maksimum 1.254,87 TL, 3 aylık düzenli aktarma tutarı ise minimum 376,44 TL maksimum 3.764,61 TL'dir. Düzenli aktarım tutarları bu limitler dâhilinde müşteri tarafından serbestçe belirlenebilir.
• Düzenli ödeme aktarma tutarları yukarıda belirtilen limitler içerisinde kalmak kaydı ile değiştirebilir.
• Talimat tutarı müşteri tarafından belirlenen günde saat 18.15’de tek seferde gerçekleştirilmeye çalışılır. 

• Talimat tutarı dışında bir tutar için tarama yapılamayacak ve düzenli aktarım tutarının kısmi tahsilatına izin verilmeyecektir. 
• Müşteri dilerse, hesabın ödeme gününde olması kaydıyla talimat tutarı veya talimat tutarı üzerinde kalacak bir tutarı azami düzenli aktarım limitini geçmemek üzere herhangi bir kanaldan hesaba ödeme yapılabilir. 
• Otomatik olarak hesaptan çekilecek talimat tutarı dışında herhangi bir kanaldan yapılacak ödemelerde, ilgili döneme ilişkin talimat gerçekleşmiş sayılacaktır.
• Hesap açılış tarihinde bir defaya mahsus olmak üzere 18.822,94 TL’ye kadar hesaba para yatırılabilir.
• Hesabın açılışında yatırılan tutar ilk talimat olarak sayılmaktadır.
• Çeyiz Hesabı’na ilk yıl uygulanacak faiz oranı hesabın açılış gününde geçerli olan Çeyiz Hesabı faiz oranıdır. Çeyiz Hesabı faiz oranı Bankaların İnternet Şubesinde 2 yıl ve üzeri vadelerde geçerli en yüksek faiz oranıdır. Ödeme günlerinde yatırılan tutarlar söz konusu faiz oranı ve ara vadeye kalan gün sayısı üzerinden faize konu olmaktadır. Çeyiz Hesabı’na faiz tahakkukları 1 yıllık dönemlerin sonunda gerçekleşmekte ancak faiz ödemesi ana vade sonuna kadar yapılmamaktadır.
• Çeyiz Hesabı’nın ana vadesinden önce kapatılması halinde müşteriye herhangi bir faiz ödemesi yapılmamaktadır.
• Çeyiz Hesabı’ndan 12 aylık dönemler içerisinde vade bozulmadan en fazla 2 defa para çekilebilmektedir. Çekim hakkının kullanılması halinde Çeyiz Hesabı’nda kalan bakiyenin, hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekmektedir. Çekilen tutarlara Bankamızın vadesiz mevduat faiz oranı uygulanmaktadır.
• Ödemeler, aylık ödeme planı seçilmiş ise 12 ayda 3 defadan fazla, 3 aylık ödeme planı seçilmiş ise 12 ayda 1 kereden fazla aksatılırsa devlet katkısı hakkı ortadan kalkmaktadır.
• Bir kişiye yalnızca bir adet Çeyiz Hesabı açılabilir ve Çeyiz Hesabı bankalar arasında taşınamaz.
• Çeyiz Hesabının vadesinin dolmasının ardından, hesap aynı vade ve Çeyiz Hesabı için ilan edilen güncel faiz oranı ile temdit etmektedir.
• Kanun ve Yönetmelik’te* belirtildiği üzere, devlet katkısına hak kazanılabilmesi için, katılımcının;

- Evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca Çeyiz Hesabı’na düzenli ödeme yapması,
- Çekim hakkı ve düzenli ödemenin aksatılmamasına yönelik Yönetmeliğin 5. maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen şartlardan herhangi birini ihlal etmemesi,
- 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması,
- Evliliğini müteakip 6 ay içerisinde uluslararası aile cüzdanı ve ilk evliliği olduğu olduğuna dair 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 44. maddesi gereğince İlçe Nüfus Müdürlükleri’nden alacağı belge ile Bankaya başvurması gerekmektedir.

• Düzenli ödeme sürelerine göre devlet katkısı oran ve tutarları aşağıda yer almaktadır:

- 36 aydan az süre ile birikim yapılması halinde devlet katkısı ödenmez.
- 36-47 ay için hesaptaki birikim tutarı yüzde 10 ile çarpılır, ödenecek tutar 5.019,45 TL’yi geçemez.
- 48-59 ay için hesaptaki birikim tutarı yüzde 15 ile çarpılır, ödenecek tutar 5.646,89 TL’yi geçemez.
- 60 ay ve üzeri için hesaptaki birikim tutarı yüzde 20 ile çarpılır, ödenecek tutar 6.274,32 TL’yi geçemez.

Yorumlar (0)