28 Ağustos 2019 Çarşamba 01:25
Geçmişe dönük ölüm aylığı nasıl ve ne kadar alınır? Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu

'Kardeşim 19.05.2009 tarihinde devlet memuru olarak çalışmaya başladı. Kardeşimi 27.07.2017 tarihinde trafik kazasında kaybettik. En son 15.07.2017 tarihinde maaş almıştı. Annem kardeşimden dolayı ölüm aylığı alabiliyormuş, bunu öğrenince 17.08.2019 günü gidip SGK'ya başvurmuş. Kardeşimin ölüm tarihinden sonraki dönemin aylıklarını da alabilir mi, yoksa başvurduğu tarihten sonraki aylıklar mı ödenir?' Takvim yazarı Ali Şerbetçi  soruya şöyle yanıt verdi: 5510 sayılı Kanun'a göre ilk defa 2008/Ekim ay başından itibaren devlet memuru olan sigortalıların ölümü halinde bağlanması gereken aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren 5 yıl içinde istenmeyen kısmı zaman aşımına uğrar. Bu durumda, sigortalı ve hak sahiplerinin başvuru tarihinden geriye doğru gidilerek 5 yıllık bölümü ödenir, 5 yılı aşan süreye ilişkin aylıklar ise zaman aşımına uğradığından ödenmez. Bu kapsamda, zaman aşımı süresinin başlangıcı olarak emekli iken ölüm halinde ölüm tarihini takip eden ay başı (takip eden ayın 1'i), iştirakçi iken ölüm halinde ise aylıklarını her ayın 15'inde alanlar için ölüm tarihini takip eden ayın 15'i, aylıklarını her ayın 1'inde alanlar için ölüm tarihini takip eden ayın 1'i esas alınır.

Bu açıklama doğrultusunda; kardeşiniz 19.05.2009 tarihinde devlet memuru olarak çalışmaya başladığından, ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında göreve başlayan sigortalıların tabi olduğu hükümlere tabi olacaktır. Kardeşinizin ölüm tarihi 27.07.2017, annenizin aylık başvurusu yaptığı tarih 17.08.2018 olduğu ve kardeşiniz son olarak 15/07/2017 tarihinde aylık aldığı için aylığa hak kazanma tarihi 15.08.2017 tarihi olur. Başvuru tarihi ile aylığa hak kazanma tarihi arasında 2 yıl-2 gün olduğundan ve 5 yıl olarak uygulanan zaman aşımı süresi dolmadığından, 15/08/2017 tarihinden itibaren hak sahiplerine tüm aylıklar ödenir. Bu durumda anneniz, hak sahipliğinin diğer koşullarını taşımak kaydıyla, 15/08/2017 tarihinden itibaren kardeşinizden dolayı ölüm aylığı alabilir, diğer bir ifadeyle geçmişe dönük aylıkları da kendisine ödenecektir.

Ölüm aylığı, SSK, Bağkurlu veya memur olarak çalışan bir kişinin emekli olmadan önce ölmesi halinde eşine ve çocuklarına emekli maaşının bağlanmasıdır. Peki ölüm aylığı ne kadar? Ölüm aylığı şartları hakkında daha detaylı bilgi istiyorsanız haberimizi okumanız yeterli…  Ayrıca vefat tarihinden itibaren 5 yıl içinde gereken belgelerle birlikte başvuru yapılırsa emekli olmadan önce ölmesi halinde eşine ve çocuklarına SGK tarafından cenaze ödeneği veriliyor.

ÖLÜM AYLIĞI ŞARTLARI

– En az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 900 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirmiş olmak,

– Malüllük veya yaşlılık aylığına hak kazanmış olmak,

– Bağlanmış bulunan malüllük veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.

Tüm şartlara ek olarak ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığından dolayı prim ve her türlü borcunun olmaması şarttır.

ÖLÜM AYLIĞI ORANLARI

– Dul eşine % 50’si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine (çalışmayan) % 75

– Yalnızca eş var ancak eş Emekli Sandığı’ndan kendi aylığını alıyor olması veya devlet memuru olarak çalışıyor olması durumunda ise % 50,

– Bir eş 1 yetim olması halinde; eş % 60, yetim % 30,

– Bir eş 2 yetim olması halinde; eş % 50, her bir yetim için % 25’er,

– Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının, her birine % 25’i,

– Tek kız çocuk olması halinde % 50

– Çalışmayan ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması, gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın % 25’i maaş olarak bağlanır.

ÖLÜM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 5,69 olarak açıklanan Ocak 2018 zammından sonra sigortalılık ve ölüm tarihleri dikkate alınarak SSK ölüm taban aylıklarınının son üç yıl bazındaki miktarları şöyledir:

İlk defa 01.01.2000 öncesi sigortalı olup 01.10.2008 öncesi vefat edenlerin taban aylıkları

Hak sahibi 1 kişi ise Hak sahibi eş ve bir çocuk ise Hak sahibi iki kardeş ise

Yüzde 80 Eş (Yüzde 60) Çocuk (Yüzde 30) Yüzde 45

2016 Ocak 1.038,15 760,22 380,12 570,17

2016 Temmuz 1.075,83 787,82 393,92 590,87

2017 Ocak 1.126,72 825,08 412,55 618,82

2017 Temmuz 1.193,09 873,68 436,85 655,26

2018 Ocak 1.260,97 923,39 461,71 692,55

İlk defa 01.01.2000 öncesi sigortalı olup 01.10.2008 sonrası vefat edenlerin taban aylıkları

Hak sahibi 1 kişi ise Hak sahibi eş ve bir çocuk ise Hak sahibi iki kardeş ise

Yüzde 80 Eş (Yüzde 60) Çocuk (Yüzde 30) Yüzde 45

2016 Ocak 1.036,62 759,69 379,88 569,80

2016 Temmuz 1.074,25 787,27 393,67 590,48

2017 Ocak 1.125,06 824,50 412,29 618,41

2017 Temmuz 1.191,33 873,07 436,57 654,84

2018 Ocak 1.259,11 922,75 461,41 692,09

İlk defa 01.01.2000-30.09.2008 arasında sigortalı olup 01.10.2008 sonrası vefat edenlerin taban aylıkları

Hak sahibi 1 kişi ise Hak sahibi eş ve bir çocuk ise Hak sahibi iki kardeş ise

Yüzde 80 Eş (Yüzde 60) Çocuk (Yüzde 30) Yüzde 45

2016 Ocak 612,82 459,60 229,82 344,73

2016 Temmuz 635,07 476,28 238,16 357,24

2017 Ocak 665,10 498,81 249,43 374,14

2017 Temmuz 704,28 528,19 264,12 396,18

2018 Ocak 744,35 558,25 279,15 418,72

01.10.2008’den önce vefat eden sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak ölüm geliri alt sınır geliri

Hak sahibi 1 kişi ise Hak sahibi eş ve bir çocuk ise Hak sahibi iki kardeş ise Sigortalı Alt Sınır Geliri

2017 Temmuz 568,26 426,20 213,10 319,65 710,33

2018 Ocak 600,59 450,45 225,23 337,84 750,75

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanacak ve son takvim ayı 2018/Ocak – Aralık olan gelirlerde sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması halinde bağlanacak gelir

67,65 x 30 x %85 = 1725,08 TL’den az olmayacak.
cenaze öde

Ölen babadan dul kızına maaş ne kadar? Kimler dul maaşı alabilir?

Sosyal Güvenlik Mevzuatına göre sigortalı iken ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli maaşı ya da gelir alırken vefat edenlerin hak sahiplerine (eş, çocuklar, anne ve baba) başvuru yapılması ve ölüm aylığı için gerekli şartların da sağlanmış olması halinde dul maaşı ya da yetim maaşı bağlanmaktadır. Peki ölen babadan dul kızına ne kadar maaş kalır? Merak ettikleriniz haberimizde…

ANNE / BABADAN YETİM MAAŞI ALMA ŞARTLARI

Dul kadınlar ya da hiç evlenmemiş olan kız çocuklarının anne ya da babasının vefatı halinde Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık alma hakları bulunmaktadır. Kız çocuğunun ölüm maaşı alabilmesi için;

– Vefat eden anne ya da babanın emekli olması gerekir. Emekli maaşının kendi adına olması gerekir. Yani diyelim ki anneniz vefat eden babanızdan dolayı aylık alıyorsa annenizden size ayrıca aylık bağlanmaz. Size babanızın aylığından hissenize düşen oranda aylık bağlanır.

– Yetim maaşı alabilmek için vefat eden kişinin emekli olması gerekmez. Eğer anne ya da babanızın ölüm tarihinde en az 900 gün SSK’sı varsa ya da en az 1800 gün Bağ-Kur’u varsa ölüm maaşından yararlanabilirsiniz.

DUL KIZA ÖLEN BABADAN NE KADAR MAAŞ KALIR?

Anne ve babasının ölümüyle beraber yetim kalan çocuklara başka maaş alacak çocuk bulunmaması ve kendisi haricinde emekli maaşı alacak kimse olmaması halinde ölüm aylığı %50 oranında bağlanır. Yani vefat eden baba 1000 TL alıyorsa, yetim kalan çocuk da tek başına emekli maaşına başvuru yaptıysa bu durumda 500 TL olarak bağlanır.

Eğer başka maaş alan çocuk varsa ya da eş de alıyorsa bu durumda ölen babadan kalan maaş için çocuğun hissesi %25 olur ve alınacak maaş 250 TL olur.

YETİM MAAŞI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR?

Eğer vefat eden kişi Bağkur’lu ya da SSK’lı ise bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapabilirsiniz. Ancak vefat eden kişi devlet memuru ise başvuru yapılacak yer:

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı-Mithatpaşa Cadddesi Sıhhıye-Ankara olacaktır.

Başvuruda istenen belgeler ise şunlardır;

– SGK emeklilik talep formu,
– Kimlik fotokopiniz,
– Eğer boşandıysanız ek olarak eşinizden ayrı yaşadığınıza dair taahhütname.

Emekli başvuru formu ve taahütnameyi en yakın Sosyal Güvenlik Merkezi'nden temin edebilirsiniz.

Son Güncelleme: 28.08.2019 02:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.