Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Esasları Yürürlüğe Girdi

İşverenlerin 1 Şubat 2017'den itibaren işe aldıkları sigortalılar için uygulanacak gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

EKONOMİ 16.03.2017, 11:41
Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Esasları Yürürlüğe Girdi

Maliye Bakanlığının "Geli̇r Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ği̇" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre;

1 Şubat 2017'den itibaren işe alınan ve gerekli şartları taşıyan ilave sigortalılar için asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı için, özel sektör işverenlerinin desteklenmesi amaçlandı.

İşverenlere 1 Şubat 2017'den önce işe alınanlar için gelir vergisi stopajı teşviki uygulanmayacağı hükme bağlandı.

Üç aylık dönemler halinde verilen muhtasar beyannamelerde, ilave istihdam ile ilgili şartların varlığı her ay için ayrı ayrı değerlendirilerek terkin edilecek tutar belirlenecek.

Birden fazla işyerinde faaliyette bulunan ve her iş yeri için ayrı ayrı aylık prim ve hizmet belgesi veren işverenler, ilave istihdamdan dolayı gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin şartları her iş yeri için ayrı ayrı dikkate alacak. İşverenin birden fazla işyerindeki çalışanlarına yaptığı ücret ödemeleri ile ilgili tek muhtasar beyanname vermesinin bir önemi bulunmayacak.

İşverenler, devir işlemleri öncesinde ilave istihdam kapsamında olan işçiler için teşvikten faydalanmaya devam edecekler.

Gelir vergisi stopajı teşviki, 31 Aralık 2017'ye kadar uygulanacak. 

Gelir vergisi stopajı teşviki uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde, öncelikle asgari geçim indirimi dikkate alınacak.

Teşvikten yararlanan işverenlerin sonradan yapılan tespitlerde teşvikten yararlanma şartlarını haiz olmadıklarının belirlenmesi halinde, tahakkuk ettirilerek terkin edilen vergi gerekli müeyyideler uygulanarak tahsil edilecek. 

Kamu idarelerine ait işyerlerinde çalışanlar 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışanlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalışanlar, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında çalışan sigortalılardan dolayı gelir vergisi stopajı teşviki uygulanmayacak.

Kamupersoneli.net

Yorumlar (0)