GTHB'den Toplu İş Sözleşmeli Zamlarının Uygulanmasına İlişkin Duyuru

Gıda Bakanlığı resmi sitesinde, alt işveren işçilerinin toplu iş sözleşmesi zamlarının uygulanması hakkında duyuru yayımlandı.

EKONOMİ 18.08.2017, 13:45
GTHB'den Toplu İş Sözleşmeli Zamlarının Uygulanmasına İlişkin Duyuru

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB), alt işveren işçilerinin toplu iş sözleşmesi zammının uygulanmasına dair soru işaretlerini gidermek için bir duyuru yayımladı.

Buna göre; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle oluşacak artışların kamu kurum ve kuruluşlarınca fiyat farkı olarak alt işverene ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Kamu ihalelerinden kaynaklanan toplu iş sözleşmeleri Yüksek Hakem Kurulu’nca genellikle standart olarak bağıtlanmaktadır. Yürürlük süresi 2017 yılı olan sözleşmeler için; işçilerin almakta oldukları çıplak ücretlerine birinci altı ay için %4, ikinci altı ay için %4 oranında zam yapılmaktadır.

Asgari ücret alan bir işçi için Örnek Hesaplama

1. Altı ay (% 4 artış)

Asgari Ücret (brüt)                                                       : 1.777,50TL/ay/30=59,25TL/gün)

%4 toplu iş sözleşmesi zammı uygulanması               :  (59,25x4/100=2,37 +59,25 = 61,62TL/gün)

2. Altı ay (% 4 artış)

İşçinin 30.06.2017 tarihli ücretine (61,62 TL/gün) ilave %4 oranında zam eklenerek elde edilen rakam 01.07.2017 tarihinden itibaren ödenir.

 (61,62TLx4/100) = 2,46TL+61,62TL=64,08TL/gün olacaktır.

(*) İhale sözleşmesine göre asgari ücretin % fazlası olarak istihdam edilen işçilerin ücretlerinin TİS artışlarının da yukarıda belirtilen şekilde hesaplanması gerekmektedir.

KAMUPERSONELİ.NET - ANKARA

Yorumlar (0)