Gümrük Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Gümrük Genel Tebliği 29 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gümrüklerde belirlenen eşyalara indirimli ya da sıfır vergi uygulanabilmesine olanak sağlayan izinlere ilişkin...

EKONOMİ 29.09.2016, 10:50 29.09.2016, 10:54
Gümrük Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı
 Gümrüklerde belirlenen eşyalara indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanabilmesine imkan tanıyan nihai kullanım iznine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının nihai kullanıma tabi tutulacak eşyanın söz konusu uygulamadan yararlanmasına, denetlenmesine ve bu amaçla alınan teminatların iade edilmesine ilişkin esasları belirleyen "Gümrük Genel Tebli̇ği̇", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu eşyanın bu kapsamda değerlendirebilmesi için serbest dolaşıma gireceği gümrük idaresine yazılı talepte bulunulacak. Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak talepler, ilgili gümrük idaresi tarafından değerlendirilecek.

Nihai kullanım izni eşyayı kendileri nihai kullanıma tabi tutacak ithalatçılara veya eşyayı nihai kullanıma tabi tutacak firmalara devretmek amacıyla ithal eden ithalatçılara verilecek.

- İzinler devredilebilecek

Eşyanın işlenmek üzere başka firmaya gönderilmek istenmesi halinde, bu durum izin başvurusunda belirtilecek. Nihai kullanım kapsamındaki eşya, gümrük idaresinin izniyle başka bir izin hak sahibine devredilebilecek.

Nihai kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranı ile eşya için belirlenen vergi oranı arasındaki fark kadar Gümrük Kanunu'nun ilgili maddesi çerçevesinde teminat alınacak. İzinin, hak sahibi tarafından öngörülen amaçlar için kullanıldığının tespit edilmesi halinde, nihai kullanım izni Tek Pencere Sistemi üzerinden kapatılarak, teminat iade edilecek.

Gümrük idaresi nihai kullanıma konu eşya ve işlemi, üretim süreci de dahil olmak üzere her zaman denetleyebilecek.

Tebliğ, daha önce başlamış ancak henüz sonlandırılmamış nihai kullanım işlemleri için de uygulanacak.

KAMUPERSONELİ.NET - AA
Yorumlar (0)