İhtiyaç Kredisi Borcu Olanlar Borçlarını 72 Ay Yapılandırabilecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. İhtiyaç Kredisi borcu olan vatandaşları yakından ilgilendiren düzenleme ile ...

EKONOMİ 27.09.2016, 09:00 27.09.2016, 09:12
İhtiyaç Kredisi Borcu  Olanlar Borçlarını 72 Ay Yapılandırabilecek
Geçtiğimiz hafta Başbakan Sn. Binali Yıldırım tarafından EKK toplantısı sonrası müjdesi verilen düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun  Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile birlikte bankalardan kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri bir defaya mahsus olarak 72 aya kadar vadelendirilebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe aşağıdan göz atabilirsiniz.

 MADDE 1
– 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı yüzde sekseni aşamaz. Sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin değerlemesinin Kurul veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılması ve sınırlamada bu değerlerin kullanılması zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler ve eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi kırk sekiz ayı aşamaz.”

MADDE 3
– Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla yetmiş iki ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir. Yeniden yapılandırma kapsamında borçluya ilave kredi kullandırılması halinde ilave kullandırılan kredinin vadesi kırk sekiz ayı aşamaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

KAMUPERSONELİ.NET - ANKARA
Yorumlar (3)
Sevda 3 yıl önce
Harikaaa bir haber! Teşekkürler kamupersoneli.net! Herkeslerden önce bize bu mutlu haberi verdiğiniz için :)) Hemen borcum olan bankaları arayacağım..
emrah 3 yıl önce
aradın mı sonuç ne
meral 3 yıl önce
Peki, kanun kredi kartları borcunu da kapsamayacak mıydı? Bilgisi olan var mı?