İş yerinde uyuyanlar dikkat! Her an işten kovulabilirsiniz hem de tazminatsız

İş yerinde uyumak Türkiye'de gece ve gündüz ayrı ayrı mesai yapan kişiler açısından zaman zaman yaşanan durumlar arasında. Çifte vardiya çalışan kişileri işyerinde uyumak konusunda uyaran bir karar Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkeme, iş yerinde uyumanın olumsuzluklara neden olabileceğini bu nedenle çalışanın işine son verilebileceğini değerlendirdi. İş yerinde uyumak tazminatsız kovulma sebebi mi? Ayrıntılar haberimizde..

EKONOMİ 16.09.2019, 12:33 16.09.2019, 17:11
İş yerinde uyuyanlar dikkat! Her an işten kovulabilirsiniz hem de tazminatsız

Geceleri otelde garsonluk yapan çalışanın , Gündüzleri ek iş yapması nedeniyle, yorgun olduğunu gören, otel sahibinin eşi, patronun şark odasında bir müddet dinlenebileceğini söyledi. Ancak 2.30 sularında oteldeki odasına gelen patronuna yakalanınca, tazminatsız kovuldu..

UYUDUĞU İÇİN İŞİNDEN OLAN İŞÇİ TAZMİNAT İSTEDİ

Tazminatsız atılmayı haketmediğini iddia eden çalışan, İş Mahkemesine başvurarak, işten keyfi olarak çıkarıldığı iddiasıyla, ödenmeyen tazminatlarını istedi.Mahkemede savunma yapan davalı işveren ise, işçinin uyuyarak güvenini sarstığını, hareketlerinin doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmadığnı bu nedenle de, feshin haklı olduğunu iddia ederek, davanın reddini talep etti. Patronu haklı bulan Yerel Mahkeme, çalışana tazminatlarını vermedi. Davacı işçi Kararı temyiz etti.

YARGITAY TAZMİNAT İÇİN İŞİN MAHİYETİNE BAKIYOR

Yargıtay, işyerinde uyumanın olumsuzluklara neden olabileceğini bu nedenle çalışanın işine son verilebileceğini değerlendirdi. Ancak tazminat için yaptığı işin mahiyetine bakılmalı diyen Yüksek Mahkeme, sürekli gece çalışan garsonun mesai sırasında uyumasının işyeri güvenliğini tehlikeye düşürmeyeceğini söyleyerek, tazminata hükmetti.

22. HUKUK DAİRESİ 2016/8504 E. , 2019/7220 K.

"İçtihat Metni"

'….Davacının garson olarak sürekli gece çalışması, işyerinde çalıştığı süre ve fesih sebebi yapılan davranışının işyeri güvenliğini tehlikeye düşürmeyeceği dikkate alındığında haklı fesih ağırlığında olmamakla birlikte, işyerinde olumsuzluklara sebep olduğu ve işyeri düzenini bozduğu sabittir. İş sözleşmesinin feshi objektif iyiniyet kurallarına göre geçerli nedene dayandığından kıdem ve ihbar tazminatlarının hüküm altına alınması gerekirken mahkemece yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde kıdem ve ihbar tazminatının reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgililere iadesine, 01.04.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi…..'

Yorumlar (0)