İşsizlik Desteği Şartlarında Flaş Gelişme! O Şartlar Değişiyor

Türkiye'de İşsizlik Sigortası Kanununda yapılacak olan değişiklikle beraber işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacağı duyuruldu. İşte işsizlik destekleri hakkında tüm detaylar..

EKONOMİ 10.01.2019, 22:46
İşsizlik Desteği Şartlarında Flaş Gelişme! O Şartlar Değişiyor

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin ikinci bölümündeki 5 madde kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, hayvancılığın desteklenmesi kapsamında yurt içinde yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan binde 1'lik pay kaldırılacak.

İşsizlik Sigortası Kanununda yapılacak değişiklikle, işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak. Bu kapsamda, "son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı, "hizmet akdine tabi" olarak değiştirilecek. Böylece, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılacak.

Türk Akreditasyon Kurumuna İlişkin Çeşitli Hükümler Hakkında Kanununda değişiklik yapılarak, Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye'de uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etmek üzere yetkili tek kurum olacak.

Başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi Türk Akreditasyon Kurumunun görev alanına giren kalibrasyon, deney, tıbbi deney, belgelendirme, muayene, doğrulama, yeterlilik testi sağlama, referans malzeme üretimi, numune alma ve diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etme konusunda faaliyette bulunamayacak, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edemeyecek, akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamayacak.

Teklifle, Emeklilik Gözetim Merkezine, Sermaye Piyasası Kurulunun, portföy yönetim şirketlerinin emeklilik yatırım fonlarına ilişkin faaliyetlerine yönelik gözetim yetkisinde kullanılmak üzere gerekli altyapıyı kurma, analiz ve raporlama yapma yetkisi veriliyor.

Bu arada, Danışma Kurulu kararının kabul edilmesiyle, TBMM Genel Kurulunun yarın çalışma kararı kaldırıldı.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, teklifin ikinci bölümünde yer alan 29. maddenin kabul edilmesinin ardından birleşimi, 15 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Yorumlar (0)