Resmi Tatillerde Çalışanların Bilmediği Önemli Mesai Ücreti Kararı!

4857 Sayılı İş Kanunu içerisinde yer alan hükümler kapsamına göre işçi tatil gününde çalışırsa bir iş karşılığı olmaksızın yasa gereği hak kazandığı karşılık ücreti almak zorundadır. Ayrıca bu konuda çok az bilinen bir gerçeği sizlerle paylaşıyoruz. İşte yıllardır çalışanların bile gözünden kaçan o detay...

EKONOMİ 04.01.2019, 18:26 Kerim Solak
Resmi Tatillerde Çalışanların Bilmediği Önemli Mesai Ücreti Kararı!

Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilerin elde edeceği ücrete Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti (UBGT) denir.

Şimdi, Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması halinde işçinin ücreti nasıl ödenir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞMA

4857 sayılı İş Kanunu’nun 44. maddesine göre “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır.

Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.” İşçinin onayı, iş sözleşmesi kurulurken alınabileceği gibi daha sonrada alınabilir.

Bu onay resmi tatil günlerinde çalışılabileceğine yönelik olmalı ve işçinin kanunla tanınan haklarına aykırı hüküm içermemelidir.

UGBT ÜCRETİ HESAPLANMASI

Herhangi bir ulusal bayram ve genel tatil gününde çalışılmaması halinde işveren o güne ait ücreti tam olarak ödeyecektir. İşçinin çalışma yapması halinde ise, çalıştığı her gün için ilave bir yevmiye daha verilmesi gereklidir.

Örneğin Nisan ayında 23 Nisan genel tatil günü çalışma yapmayan ancak, onun dışında kalan tüm günlerde çalışan bir işçi 30 günlük ücrete hak kazanırken, 23 Nisan günü de çalışma yapan bir işçi, genel tatil çalışmasından dolayı ilave bir yevmiyeye daha hak kazandığından, 31 günlük ücret alacaktır.

İşveren ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırdığı işçilerine ertesi gün veya bir başka zaman izin vererek zamlı ücret vermekten kaçınamaz. Asıl olan çalışma halinde Kanunda öngörülen zamlı ücretin ödenmesidir. Sözleşmelere dahi zamlı ücret 

Yorumlar (0)