Alexa
18 Mart 2016 Cuma 12:19
Taşeron İşçilere Kadroda Son Dakika Gelişmesi

Özellikle kamuda çalışan ve “taşeron işçiler” tarafından kamuoyunda bilinen alt işveren personeli kadroya geçiriliyor. Hükümetin seçim vaatleri arasında yer alan ve yaklaşık 800 bin taşeron işçiyi sevindiren kadro verilmesi için hazırlanan kanun çalışması, daha önce Bakanların da açıkladığı gibi 21 Mart tarihinde Meclis’e gönderilecek. Kamupersoneli.net olarak taşeron işçiye kadro verilme sürecini ilk günden bu yana, bu konuyu takip eden tüm okuyucularımıza sunduk. Şimdi ise Hazırlanan Kanun ile Taşeron İşçilere Kadro verilmesi nasıl olacak bunu paylaşacağız.

Hükümet söz verdiği gibi taşeron çalışanlara kadro uygulamasının verilmesine olanak sağlayan kanunun çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyor. Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlıkları bu konuda çalışmaların başını çekmekte. Hazırlanan kanun tasarısına göre ise maddeler haline kadro nasıl verilecek haberimizde yer vereceğiz

HANGİ TAŞERON İŞÇİLERE KADRO VERİLECEK?

Hazırlanan taslağa göre kamu kurum ve kuruluşlarından özellikle Devlet Bütçesi içerisinde de yer alan, Genel Bütçeli, Özel Bütçeli, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ile Sosyal Güvenlik Kurumlarında çalışan, Kamuya bir ihale sonucuyla sözleşme ile alınıp, sürekli bir işte çalışan taşeron işçilere kadro verilecek.

PEKİ, BU KURUMLAR HANGİLERİDİR?

Sayılan kurumlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Meslekî Yeterlilik Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü,Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.,Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü,Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü,Elektrik Üretim A.Ş.,Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü,Eti Maden,İşletmeleri Genel Müdürlüğü,Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu,Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,Toprak Mahsulleri Ofisi,Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,Türkiye Elektrik İletim A.Ş.,Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.,Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü,Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu,Türkiye Petrolleri A.O.,Türkiye Taşkömürü Kurumu,Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.,Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.,Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.,Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş.,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.,Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.,TCDD Taşımacılık A.Ş.,Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.,Karadeniz Bakır,İşletmeleri A.Ş. ,Sümer Holding A.Ş.,Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.,Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.,Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.,Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü,Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ,Türkiye Radyo Televizyon Kurumu,TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.,Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.


BELEDİYELERDE ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERE KADRO VERİLECEK Mİ?

Yapılan çalışmalara göre belediyeler ve il özel idarelerinin en yüksek karar organlarının kararlarıyla bu idarelerde çalışanlar da kadroya geçiş yapabilecek, ancak Belediyeler tarafından yine Belediyelere ait şirketlerden ihale yoluyla çalıştırılan taşeron işçilere kadro verilmeyecek.

KADROYA GEÇİRİLECEK İŞÇİLERDE HERHANGİ BİR ŞART ARANACAK MI?

Kurumlarda kadroya geçecek olan işçilerin öncelikle seçim öncesinden itibaren taşeron olarak çalışmış olmaları gerekmekte. Aranacak bir diğer şart ise işçinin herhangi bir sigortalılık statüsünden emekli olmaması.

Diğer taraftan taslağa göre kadro verilecek işçilerden belirli bir sigortalı prim gün sayısı da aranmasını öngörebilecek. Tıpkı memuriyete girişte olduğu gibi atanılacak kadronun aradığı özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. Maddesiyle aranan genel şartlarında sağlanmış olması gerekecek.

İŞÇİLER KADRO İÇİN HERHANGİ BİR İŞLEM YAPACAK MI?

Belirtilen şartları taşıyan ve kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler, Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte çalıştıkları kuruma başvurmaları halinde yapılacak inceleme sonucu en çok 3 ay içinde kadroya geçirilecek.


VERİLECEK KADROLARIN STATÜSÜ NE OLACAK?

Kurum ve Kuruluşlarda işçi tarafından yapılması zorunluluk gösteren, atölye bahçe, bakım, arazi gibi işlerde çalışan taşeron işçiler Kamu işçisi statüsüne kavuşacak. Diğer işlerde çalışanlar ise 657 ye tabi sözleşmeli olabilecekler. Ayrıca kadroya geçme adına şartları sağladığı halde bunu istemeyenler ise taşeron uygulamasının o idarede son bulmasıyla işten ayrılacak. Tabi ayrılacak bu işçiler hak ettikleri her türlü maddi hakkını da alabilecekler.


BU ŞEKİLDE KADROYA GEÇMEK AVANTAJLI MI?

Taşeron işçilik bilindiği üzere ihale sonucu işlerle ilgili olarak  yapılmakta. İşçiler 657 sayılı kanununun iş güvencesine gerçek anlamda sahip olamamakta. İşte bu kadroya geçiş sonrası artık kamu görevlisi olan taşeron işçi emekli olana kadar işine devam edebilecek. Taşeron işçilerin en büyük sorunları arasında yer alan ücretlerin zamanında yatmaması ve izin sürelerinin belirsizliği ise ortadan kalkacak. Bu kişilere kadro öncesi aldıkları aylıkların hesaplanması sonucu ortalaması ücret olarak verilecek.

DEĞERLENDİRME: Ulaştığımız bu bilgiler doğrultusunda, kadro tartışmasının temelinde yer alan asıl iş- yardımcı iş konusu hala hazırda üzerinde çalışılan bir husus olduğu görülmektedir. Kamu idarelerine verilecek yetkiyle Kurum ve Kuruluşlar hangi işçinin asıl işi hangi işçinin yardımcı işi yaptığını da ayıracak. Yapılan 120-150 bin arası işçinin kadroya alınması konusu ise özellikle belediye ve il özel idarelerinin de hesaba dahil olmasıyla artabilir. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi 21 Mart’ta Meclise sunulacağını düşündüğümüz bu çalışma, Komisyonlarda ve Genel Kurulda yapılacak çalışmalar sonucu son halini alacaktır. Bu nedenle Hükümetin nihai çalışması olarak görülmemesi gerekmektedir. Diğer taraftan kadroya geçirilecek işçilerin işverenleri konumundaki şirketlerin de yaşanabilecek mağduriyetlerinin giderilmesinin hem mali hem de sosyal güvenlik açısından adil olacağı görülmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ebru 2 yıl önce

biz de hala kpss çalışalım tebrikler size.

Misafir Avatar
aynen 2 yıl önce @Ebru

murat arkadaş gibi ben ve çalışma arkadaşlarımın hepsi mezuniyeti üniversite çalıştığımız memurların çoğu ilk orta okul şimdi haksızlık bizede olmuyormu sonuna kadar hakediyoruz ilkokul mezunun 3-4 bin tl aldığı yerde 2 üniversite okumuş bizler 1300 tl gibi rakkamlara çalışmamız hemde bütün yükü sorumluluğu almamıza birşey denmiyorda kadro olayımı dokunuyor neden bu kadro olayı olmadan önce kimsenin umrunda değildi bu adaletsizlik

Beğenmedim! (26)
Misafir Avatar
murat 2 yıl önce @Ebru

ebru zaten o taşerondaki kadrolara 20 yıldır hiç atama sınavla girme durumu yok senin için bi fark olmayacak sonuçta kpss oraları hiç kapsamadı ha unutmadan bende 2 ünüversite bitirip kpss den 80 puan alıp taşeronda 1300 tl ye çalışıyorum aramızdaki fark bu şimdi orası benim hakkımmı senin hakkınmı .en azından dua edin versin kadroyu bundan sonrası içinde oralar içinde artık kadro şansı doğar.

Beğenmedim! (26)
Avatar
Murat 2 yıl önce

Bu kadar kurumda çalışan taşeronlar kadroya alınırsa kpssde tercih alımında azalma olur nasıl olsa torpilli elemanlar kadroya geçiyor kpss çalışan adama ihtiyaç kalmadı. Baştan beri yanlış bir vaatti. Hükümet bunun hesabını ahirette nasıl verecek onu düşünsün.

Misafir Avatar
GUVENLİK 2 yıl önce @Murat

IYIDE SIZIN BEGENMEDİGİNİZ İŞLERİ DÜŞÜK ÜCRETE TASERON YILLARDIR KÖLE OLDU NİYE HAKKI OLMASIN ASIL KADROYA ALMASA GÜNAH OLUR YANLIŞ DÜSÜNÜYORSUNUZ

Beğenmedim! (44)
Avatar
ycl 2 yıl önce

KODROLU VE MEMURLAR DAN DAHA ÇOK ÇALIŞIYORUM AMA ADAMLAR BENİM AYLIĞIMIN 3 KATINI ALIYORLAR BİTSİN BU ADALETSİZLİK

Avatar
gkn 2 yıl önce

Ne KPSS si bu adamlar zaten çalışıyor bu kurumlarda ihtiyaçtan alınmıyor ise gidin çalışın KPSS nize taserona kadroyla alakasız yok sizin

Misafir Avatar
realistik 2 yıl önce @gkn

asıl sorun şu realist bu taşeronların çalıştığı konumlar zaten memur konumu değil taşeron konumu e senin açından bakmak gerekirse 700 bin kişi yıllarca verdiği emeğe ve bu taşeron sistemine karşı mücadelesini görmezden gelip işten çıkarın biz kpssye girdik bizim hakkımız mı diyorsun asıl sen dalkavukluk yapma adamın asabını bozma .bu kadro olayının ardından 700 bin kişilik kadro konumu oluşacak yeni olarak sen zaten böyle bir konum yok tu ki başvuru yapasın şimdi haksızlıkmı dersin ne dersin bilmem benim gördüğüm 700 bin kadro buda yılda 5000 emekli olsa o kadar yeni artı devlet kadrosu demek yani 1 yıl sonra gidip temizlik personeli olarak başvuru yapabilirsin tabi kendini üstün gören arkadaş bunu ister mi bilmem bu 700 bin kişi için kpss şartı koysalar bile nasıl TMY ve ENGELLİ iş ilanlarına başvuru yapamıyorsan buna da yapamazsın taşeron olarak çalışmış şartı gelirse demek isrediğim karnından konuşma hakkın yanında ol

Beğenmedim! (17)
Misafir Avatar
realist 2 yıl önce @gkn

sorun şu sistem senin gibi malları memur yaparken işin ehli insanları dışarı bırakıyor san ma ki taşeronda çalışanlar kpssye girmiyor yada puanı düşük, mal olduğunu nasıl anladığımı düşünüyorsan boşuna düşünme kendi kendine çözemezsin ukala dalkavuk.

Beğenmedim! (16)
Avatar
VATANDAŞ 2 yıl önce

HERKESİN HAKKINDA HAYIRLISI OLSUN VATANDAŞ OLARAK AMA BENCE ,,ÖNCELİK MİLLİ EĞTİMDE ÇALIŞANLARIN OLMALI. HERKESİN HAKKINDA HAYIRLISI OLSUN.

Avatar
Ömer 2 yıl önce

Diyanet isleri baskanliginda fahri kuran kursu ogreticileride var mi

Avatar
mevsimlik operatör 2 yıl önce

Gecici mevsimlik işçileri asil işileri yapıyorlar ilk kadro onlarin olmali cunku asil işi yapan onlar asil isçilerde onlardir yilda 6 ay yani 5ay 29gun caliştiriliyorlar kamuda mevsimlik operatör isci olmasi cag disi bir uygulamadir hak onlarin

Misafir Avatar
memet 2 yıl önce @mevsimlik operatör

çks düşmeyene kadar ben inanmam ve inanmayın derim evraklar alınsada dedimya çks ye düşsün inanın

Beğenmedim! (3)
Avatar
taseron 2 yıl önce

Yalan haber kardeşim inanmayın.burda hepsini kapsıyor diyor.diğer googleden taşeron haber deyince öyle bi haber gözükmüyor.itibar etmeyin

banner462