Vatandaşlar Dikkat! Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliği Değiştirildi!

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğinde değişiklik yapılması kararı 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki sistem nasıl işleyecek? Yeni düzenlemede neler var?

EKONOMİ 09.11.2018, 09:11 17.01.2019, 22:18 Kerim Solak
Vatandaşlar Dikkat! Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliği Değiştirildi!

30 Nisan 2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (a) bendinde bulunan "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını" ibaresinin son hali olarak "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını" olarak değiştirildiği açıklandı.

Diğer yandan (Ç) bendinde bulunan “Üç ayı geçmemek üzere” ibaresinden sonra gelmek üzere ise “4447 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde sayılan gerekçelerle” ibaresinin eklendiği duyuruldu.

Bunların haricinde (E) bendinde bulunan "Türkiye İş Kurumunu" ibaresinin ise; "Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü" olarak değiştirildiği bildirildi.

Söz konusu (G) bendi yürürlükten kaldırıldı ve (h) bendi ise şu şekilde açıklandı;

(H) bendi; "Zorlayıcı sebep: İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları," 

(I) bendi; Uygunluk tespiti: İşverenin kısa çalışma talebinin uygunluğuna ilişkin İş Müfettişleri tarafından yapılan inceleme faaliyetlerini,

(İ) bendi; Yönetim Kurulu: Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunu,”

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN DENETİMİ VE DURDURULMASI

Kısa çalışma uygulamasına ilişkin işyerlerinin denetimi iş müfettişlerince yapılmaktadır.

Ayrıca kısa çalışma uygulaması devam eden işyerlerinde yapılan inceleme sırasında işverenin ödenek alan işçilerin çalışma süreleri ile ilgili hatalı bilgi ve belge verdiğinin tespit edilmesi ve iş müfettişinin yazılı talebi halinde hakkında hatalı bilgi verilen işçi sayısı da dikkate alınarak kısa çalışma ödeneği durdurulmasına karar verildi.

Yorumlar (0)