banner731

Yargıtay'dan Yeni Karar Açıklandı! Kredi Kullanan Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor

Yargıtay tarafından yeni karar açıklandı. Kredi kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararda ise davacıların icra takibinde bulunmasının, bankalar tarafından alınan kredi kullandırım masraflarının iadesi için belirlenen zaman aşımının durdurulabileceğine hükmedildi... Peki bu karar kredi kullanan milyonlarca insanı nasıl etkileyecek? İşte ayrıntılar...

EKONOMİ 25.05.2019, 16:35
Yargıtay'dan Yeni Karar Açıklandı! Kredi Kullanan Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından kredi kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendrien yeni bir karara imza atıldı.

Söz konusu karara göre Ankara'da yaşayan tüketicinin, bir bankadan 26 Mayıs 2005'te kullandığı kredi nedeniyle alınan 400 liralık masrafın iadesi için Ankara 17. İcra Müdürlüğüne yaptığı başvuru üzerine 11 Ağustos 2014'te icra takibi başlatıldı.

İşte yaşanan tüm gelişmeler...

Banka tarafından icra takibine itiraz edilmesi üzerine, tüketici, 16 Haziran 2015'te dosya masrafı alacağının tahsili talebiyle Yenimahalle Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına başvurdu. Hakem heyeti, başvuruyu zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle reddetti.

Başvurucunun, hakem heyeti kararının iptali istemiyle Ankara 8.Tüketici Mahkemesine yaptığı müracaat da reddedildi.

Karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına bozulması talebiyle temyiz edildi. Dosyayı görüşen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Ankara 8.Tüketici Mahkemesinin kararını bozdu.

Kararda, dosya masrafının davacıdan tahsil edildiği tarihte yürürlükte bulunan 818 Sayılı Borçlar Kanunu'nun 125. maddesi hükmüne göre, sözleşmeye dayalı alacak davalarında zaman aşımının 10 yıl olduğu, dava konusu olayda da 10 yıllık sözleşme zaman aşımının uygulanması gerektiği belirtildi.

Alacağın tahsili için icra takibinde bulunulmasının, zaman aşımını kesen sebeplerden olduğuna işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Bu durumda mahkemece davacı tarafça 10 yıllık zaman aşımı süresi dolmadan önce 18 Ağustos 2014'te icra takibi başlatılmasıyla zaman aşımının kesildiği ve yeni bir sürenin işlemeye başladığı, böylece Yenimahalle Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru tarihinde, alacağın zaman aşımına uğramamış olduğu anlaşılmakla hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin açıklanan bu nedenle kabulü gerekir."

Yorumlar (0)